Energiniai gėrimai – ne vaikams
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bė ini­ci­ja­vo vie­šas kon­sul­ta­ci­jas dėl pla­nų užd­raus­ti ne­pil­na­me­čiams par­duo­ti ener­gi­nius gė­ri­mus. Ša­lis ieš­ko bū­dų, kaip ko­vo­ti su vai­kų nu­tu­ki­mu, ku­rio ro­dik­lis yra vie­nas di­džiau­sių Va­ka­rų Eu­ro­po­je.

Ministrė pirmininkė Theresa May nori uždrausti prekybininkams pardavinėti vaikams energinius gėrimus, tokius kaip „Red Bull“, „Monster“ ir „Relentless“, nes juose yra daug cukraus ir kofeino.

Vyriausybės duomenimis, daugiau nei du trečdaliai 10–17 metų nepilnamečių ir ketvirtadalis 6–9 metų vaikų geria energinius gėrimus. Jų vartojimas siejamas su įvairiomis sveikatos ir elgsenos problemomis, pradedant galvos skausmu ir baigiant hiperaktyvumu. „Vaikų nutukimas yra vienas rimčiausių sveikatos iššūkių, su kuriais susiduria ši šalis, – sakė premjerė. – Tūkstančiai jaunuolių nuolat vartoja energinius gėrimus dažniausiai todėl, kad jie kainuoja mažiau už gaiviuosius.“

Pirmą kartą šie planai kartu su įsipareigojimu iki 2030 metų perpus sumažinti vaikų nutukimo rodiklį buvo pristatyti birželio mėnesį. Per 12 savaičių truksiančias konsultacijas bus svarstoma, ar suvaržymai turėtų būti taikomi asmenims iki 16 metų ar iki 18 metų, taip pat – ar reikia keisti įstatymą, kad vaikai jokiu atveju negalėtų įsigyti energinių gėrimų. Siūlomas įstatymo projektas numato uždrausti parduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, kurių 1 litre yra daugiau nei 150 mg kofeino.

250 ml energinio gėrimo skardinėje gali būti dukart didesnis kofeino kiekis, panašiai tiek, kiek jo yra beveik trijose skardinėse kokakolos. Pasak Sveikatos apsaugos departamento, nedietiniai energiniai gėrimai taip pat turi vidutiniškai 60 proc. daugiau kalorijų ir 65 proc. daugiau cukraus nei įprasti gaivieji gėrimai.

Anglijoje beveik ketvirtadalis vaikų, sulaukusių penkerių metų, yra nutukę arba turi antsvorio. Tarp baigiančiųjų pradinę mokyklą 11 metų vaikų tokių yra trečdalis.

Visuomenės sveikatos aktyvistai sveikino šiuos planus, bet Tamas Fry iš organizacijos „Action On Sugar“ pažymėjo, jog „stulbina tai, kad vyriausybė mano, jog šiuo klausimu reikia konsultacijų“. „Daugelį metų kalbama, kad šie gėrimai netinkami vaikams, net jei šie daug sportuoja. Mums reikia vyriausybės, kuri vestų pirmyn, užuot kreipusis pritarimo į visuomenę“, – kalbėjo jis.