Egipte senovinėse kriptose rasta 40 mumijų
Egip­to cen­tri­nė­je Min­jos pro­vin­ci­jo­je bu­vo ras­tos ke­lios se­no­vi­nės lai­do­ji­mo krip­tos, ku­rio­se ap­tik­ta apie 40 mu­mi­jų, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Pareigūnai sakė žurnalistams, kad uoloje iškirstos kriptos priklausė vienai viduriniosios klasės šeimai, tikriausiai gyvenusiais Ptolemėjų dinastijos, romėnų valdymo ankstyvojo laikotarpio arba Bizantijos valdymo laikais.

Mumijos, įskaitant mažiausiai 10 vaikų palaikus, yra gerai išsilaikiusios. Ant kai kurių rasta tekstų demotiniais rašmenimis, naudotais paprastų senovės egiptiečių. Taip pat buvo aptikta keramikos, papirusų ir spalvingai ištapytų mumijų sarkofagų.

Egiptas pastaruoju metu paskelbė apie virtinę naujų archeologinių radinių ir juos plačiai reklamuoja, siekdamas atgaivinti turizmo sektorių.

Anksčiau turizmas buvo itin svarbi šalies ekonomikos dalis, tačiau šis sektorius smarkiai nukentėjo nuo chaoso po 2011 metų sukilimo.