Egipte rastas žynio kapas
Egip­to ar­cheo­lo­gai at­ra­do dau­giau nei 4,4 tūkst. me­tų se­nu­mo žy­nio ka­pą Sa­ka­ros pi­ra­mi­džių komp­lek­se, esan­čia­me į pie­tus nuo sos­ti­nės Kai­ro. Tai prieš ke­le­tą die­nų pra­ne­šė Egip­to val­džios ins­ti­tu­ci­jos.

„Tai – naujas radinys, privatus kapas. Jis itin gerai išsilaikęs, spalvingas, su skulptūromis viduje“, – pasakojo senienų ministras Khaledas el Enanis. Toje vietoje palaidotas aukštas pareigas ėjęs žynys Wahtye, tarnavęs faraono Neferirkarės laikais.

Kapavietėje ištapytos scenos vaizduoja karališkąjį šventiką kartu su motina, žmona ir kitais šeimos nariais. Ten taip pat atrasta daugiau nei dešimt nišų ir dvidešimt keturios spalvotos šventikų ir žynio šeimos narių statulėlės.

Lapkritį archeologai paskelbė Sakaroje atradę septynis senesnius nei 6 tūkst. metų sarkofagus. Trijuose iš šių kapų buvo rasta mumifikuotų kačių ir skarabėjų.

Sakaros nekropolis išsidėstęs į pietus nuo Kairo. Ten yra daugiau nei prieš 4,6 tūkst. metų pastatyta laiptuotoji Džoserio piramidė – pirmasis akmeninis paminklas senovės Egipte.

Kapo piramidę faraonui Džoseriui pastatė garsusis architektas žynys Imhotepas. Iš pradžių ji buvo 62 metrų aukščio ir yra laikoma seniausiu pasaulyje vien iš akmens pastatytu pastatu.