E. Macrono užsakyta studija: Prancūzijos muziejai turi Afrikai grąžinti jos kultūrines vertybes
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to Em­ma­nue­lio Mac­ro­no už­sa­ky­tos stu­di­jos au­to­riai ra­gi­na, kad ša­lies mu­zie­jai Af­ri­kos že­my­no vals­ty­bėms grą­žin­tų tūks­tan­čius, per ko­lo­ni­ji­nį lai­ko­tar­pį be su­ti­ki­mo pe­rim­tų kul­tū­ri­nių ver­ty­bių.

Pasak studijos autorių – senegaliečio rašytojo ir ekonomisto Felwine'o Sarro ir prancūzų istorikės Bénédicte Savoy – nesant įrodymų, kad kultūrinės vertės objektai buvo įsigyti teisėtai, jie turėtų būti visam laikui grąžinti, o ne paskolinti, Afrikos žemyno valstybėms, iš kurių jos buvo išgrobstyti.

Apie siekį grąžinti ar ilgam paskolinti kultūros objektus Afrikai E. Macronas netikėtai prabilo praeitais metais.

„Negaliu sutikti, kad didžiulis keleto Afrikos valstybių kultūrinis palikimas būtų laikomas Prancūzijoje, – praeitais metais Burkino Faso sostinėje Uogadugu tvirtino Prancūzijos prezidentas. – Tam yra istorinių paaiškinimų, bet nėra jokio svaraus, tvirto ir besąlygiško pateisinimo. Afrikos paveldas negali būti vien tik privačių kolekcijų ir Europos muziejų dalimi – jis turi būti rodomas ne tik Paryžiuje, bet ir Dakare, Lagose ir Kotonu. Tai bus vienas iš mano prioritetų.“

Nėra žinomas mastas, kiek per kolonializmą Prancūzija, Didžioji Britanija ir Vokietija iš Afrikos prisigrobė kultūrinių vertybių, tačiau remiantis penktadienį paskelbta studija, apie 90 proc. Afrikos kultūrinio paveldo šiuo metu yra saugoma už žemyno ribų.

Studijos autoriai keliavo į Malį, Senegalą, Kamerūną ir Beniną ir tyrinėjo darbus, kuriuos saugo Paryžiuje įsikūręs, neeuropietiškoms kultūroms skirtas muziejus „Quai Branly“. Pasak jų, apie 46 tūkst. iš 90 tūkst. muziejaus eksponatų buvo „įsigyti“ 1885–1960 metais ir greičiausiai turi būti grąžinti.

Ši studija gali paskatinti ir kitas buvusias kolonijines valstybes išsitirti savo muziejų kolekcijose turimų objektų kilmę. Kaip rašo „The Guardian“, britų kariai 1897 metais sunaikino didžiąją dalį nuostabaus Benino miesto, sudegino jame stovėjusius karališkuosius rūmus, pagrobė ir išsivežė 4 tūkst. meno dirbinių.

Studijos autoriai Felwine'as Sarras ir Bénédicte Savoy.AFP/Scanpix nuotrauka

Antradienį Velykų salos gubernatorė su ašaromis akyse prašė Britų muziejaus grąžinti vieną jos garsiųjų statulų. Šis Londono muziejus jau 150 metų laiko Hoa Hakananai'a – Čilės salos gyventojams vieną svarbiausių akmeninių skulptūrų. Manoma, kad statula simbolizuoja vieną iš Rapa Nui genties garbinamų protėvių.

Britų muziejus Londone turi apie 700 objektų iš Benino. Ši institucija yra viena iš keleto Europos muziejų, kurie ketina naujam, 2021 metais atsidarysiančiam Benino miesto, Nigerijoje, muziejui „paskolinti“ meno kūrinių. Kartais, kaip viena priežasčių, kodėl nenorima grąžinti Afrikos valstybėms jų protėvių kultūros vertybių, nurodoma jų saugumui neva kylanti grėsmė.

Hoa Hakananai'a statula iš Velykų salos jau 150 metų stovi Britų muziejuje, Londone.AFP/Scanpix nuotrauka

Sisteminis Afrikos meno grobstymas vyko skirtingais būdais: studijos autoriai išsiaiškino, kad objektai buvo gaunami ne tik kaip karo trofėjai, bet taip pat „nuperkami“ už itin nesąžiningą kainą.

Kad Prancūzija grąžintų kultūrines vertybes, būtina pakeisti šalies kultūros paveldo apsaugos įstatymus, o Afrikos valstybėms pateikti prašymus dėl iš jų pavogtų meno kūrinių. Šios valstybės dabar turi daugiau galimybių tai padaryti, nes studijos autoriai joms nusiuntė sąrašus su Prancūzijoje laikomais objektais.

„Keliaudami Afrikoje pamatėme, kokį poveikį šie aprašai gali padaryti, ypač muziejų direktoriams, – Prancūzijos laikraščiui „Liberation“ teigė B. Savoy. – Jie niekada neturėjo tokių sąrašų (...). Puikiai nusimanantys tyrėjai ir mokytojai negalėjo patikėti, kai jiems pasakėme, jog „Quai Branly“ laikoma tiek daug objektų iš jų valstybių.“