Džiugios naujienos Beata Nicholson šeimoje: žinoma laidų vedėja laukiasi
„Bro­liai ir se­se­rys yra ge­riau­sia do­va­na, ko­kią ga­li pa­do­va­no­ti sa­vo vai­kui. [...] Tai­gi ket­vir­tas vai­kas! Taip ju­tau ir taip no­rė­jau“, – ra­šo ku­li­na­ri­nės lai­dos „Bea­tos vir­tu­vė“ ve­dė­ja Bea­ta Ni­chol­son, sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­skel­bu­si džiu­gią nau­jie­ną – šei­mą pa­pil­dys ket­vir­ta at­ža­la.

Kaip teigė B. Nicholson, jai buvo keista ir nedrąsu prisipažinti apie tai, kad nori dar vieno vaiko, tačiau pirmųjų vaikų auginimo patirtis buvo tikras malonumas.

„Visi elgiasi pagal savo patirtį ir taip, kaip jiems atrodo geriausia. Man nebuvo sudėtinga auginti Izabelę ir Jurgį vieną po kito, aš kasdien džiaugiuosi, kad turiu sesę, kuri praktiškai tik vos vos jaunesnė“, – pasakoja žurnalistė ir laidos vedėja.

B. Nicholson įsitikinusi, kad nesibaigianti buitis yra niekai, palyginus su tuo džiaugsmu, kurį suteikia gyvybės pilni namai.

„Žinoma, pasakytumėt – ta niekada nesibaigianti buitis ir amžina virėjos ir skalbėjos karjera namuose, bet ir meilės, tikrumo, pilnatvės ir veiklos niekada netrūks“, – įsitikinusi kulinarė.

B. Nicholson kartu su vyru Tomu augina tris vaikus: 10 metų Isabellą Meilę, dviem metais jaunesnį Jurgi Georgą ir vienerių Harrisoną. Kaip rašoma portale 15min.lt, ketvirta atžala turėtų gimti jau šių metų rudenį.