Dosni buvusio mero dovana
Bu­vęs Niu­jor­ko mies­to me­ras Mi­chae­las Bloom­ber­gas pra­ne­šė ski­rian­tis 1,8 mlrd. JAV do­le­rių (1,59 mlrd. eu­rų) fi­nan­si­nę pa­gal­bą John­so Hop­kin­so uni­ver­si­te­tui. Ma­no­ma, kad tai di­džiau­sia is­to­ri­jo­je pi­ni­gi­nė au­ka, skir­ta aukš­ta­jai ar pro­fe­si­nei mo­kyk­lai.

M. Bloombergas sakė, jog šia dovana siekia padėti įgyti aukštąjį išsilavinimą gabiems studentams iš mažas ir vidutines pajamas gaunančių šeimų. Daugeliui tokių šeimų elitinėse aukštosiose mokyklose taikomas mokestis už mokslą, neretai viršijantis 50 tūkst. JAV dolerių per metus, yra neįveikiama kliūtis.

„Man pasisekė. Mano tėvas buvo buhalteris, per metus neuždirbdavęs daugiau nei 6 tūkst. JAV dolerių. Tačiau galėjau studijuoti Johnso Hopkinso universitete, nes buvau gavęs Nacionalinės gynybos paskolą studijoms ir dirbau studentų miestelyje“, – rašė M. Bloombergas komentare dienraštyje „New York Times“.

M. Bloombergas savo pirmąją piniginę auką Johnso Hopkinso universitetui skyrė vos baigęs studijas. Tiesa, tąsyk ji sudarė vos 5 JAV dolerius. Nuo tada buvęs Niujorko meras moksliniams tyrimams ir švietimui jau paaukojo 1,5 mlrd. JAV dolerių (1,3 mlrd. eurų).

Nauja piniginė auka bus panaudota remti gabiems studentams iš mažiausias pajamas gaunančių šeimų. M. Bloombergas tikisi, kad universiteto diplomas atvers jaunuoliams tokias pat galimybių duris ir leis siekti savo amerikietiškosios svajonės.

JAV elitiniuose koledžuose mokosi daugiau studentų iš šeimų, priklausančių 1 proc. turtingiausių amerikiečių. M. Bloombergas apgailestavo dėl tokios padėties, mat daugelis jaunuolių iš skurstančių šeimų turi reikiamų žinių, reikalingų studijoms aukštojoje mokykloje.