Dingusi statulėlė keliauja namo
Iš vie­no In­di­jos mu­zie­jaus prieš 57 me­tus pa­grob­ta XII am­žiaus bron­zi­nė Bu­dos sta­tu­lė­lė bu­vo ap­tik­ta Lon­do­ne ir šią sa­vai­tę grą­žin­ta in­dams.

Šis dirbinys – vienas iš 14 eksponatų, 1961-aisiais pagrobtų iš rytiniame Nalandos mieste įsikūrusio Indijos archeologinių tyrinėjimų muziejaus. Statulėlė buvo pastebėta Didžiosios Britanijos prekybos mugėje šių metų kovą. Tyrimo ėmėsi Londono policijos meno ir senienų skyrius.

Pareigūnai apie vogtą daiktą perspėjo tos statulėlės savininką ir pardavėją. Šie sutiko grąžinti ją Indijai. Minėti asmenys nėra kaltinami jokiais nusikaltimais.

AFP/Scanpix nuotrauka

Budos statulėlė trečiadienį per ceremoniją Londone buvo perduota Indijos pareigūnams. „Visa tai rodo, kaip teisėsauga ir Londono meno rinka dirba išvien, kad pasauliui skleistų pozityvią kultūros diplomatiją“, – sakydamas pranešimą pabrėžė už meno reikalus atsakingas vyriausybės narys Michaelas Ellisas.