Didžiojoje Britanijoje išleista moneta su juodąja skyle
Ka­ra­liš­ko­ji Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­ni­gų ka­lyk­la iš­lei­do 50 pen­sų mo­ne­tą, skir­tą pa­gerb­ti ang­lų fi­zi­ką teo­re­ti­ką Step­he­ną Haw­kin­gą.

Monetos autoriai teigė, kad jie norėjo „įterpti didžiulę juodąją skylę į mažytę monetą, nes tai būtų prajuokinę didįjį mokslininką, jei šis dar būtų gyvas“.

Nukaltos trijų skirtingų lydinių versijos, kurių kaina svyruoja nuo 10 iki 795 svarų.

Mokslininko dukra Lucy monetos išleidimą pavadino „didele garbe“, nes Stephenas Hawkingas su ja vėl atsidūrė šalia Isaco Newtono ir Charleso Darwino, kuriems taip pat buvo skirtos atminimo monetos. Šalia šių didžiųjų praeities mokslininkų Stephenas Hawkingas taip pat ilsisi ir Vestminsterio abatijos panteone.

Kaip pranešė newsru.com, Stepheno Hawkingo portretas taip pat gali atsirasti ir ant naujo 50 svarų banknoto.