Demokratijos ikona neteko dar vieno apdovanojimo
„Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal“ at­ėmė iš Mian­ma­ro fak­ti­nės ly­de­rės Aung San Suu Kyi anks­čiau skir­tą aukš­čiau­sią ap­do­va­no­ji­mą. Tai pa­da­ry­ta rea­guo­jant į šios po­li­ti­kės abe­jin­gu­mą dėl ka­riuo­me­nės vyk­do­mų nu­si­kal­ti­mų ro­hin­jų ma­žu­mai.

Londone įsikūrusi tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija paskelbė, kad atima iš Aung San Suu Kyi savo prestižiškiausią apdovanojimą – Sąžinės ambasadoriaus premiją, įteiktą 2009 metais, kai jai dar buvo taikomas namų areštas.

„Šiandien esame didžiai nusiminę, kad jūs jau nesate vilties, drąsos ir amžino žmogaus teisių gynimo simbolis“, – rašoma „Amnesty International“ išplatintame organizacijos vadovo Kumi Naidoo laiške Aung San Suu Kyi.

„Amnesty International“ nurodė, kad nuo 2017 metų rugpjūčio, kai Mianmaro armija pradėjo kampaniją prieš rohinjus, vakarinėje Rachinų valstijoje buvo nužudyti tūkstančiai šios bendruomenės narių. Manoma, kad dar tūkstančiai rohinjų patyrė kankinimus ar buvo išžaginti. Mianmaras armijos veiksmus motyvavo būtinybe kovoti su terorizmu.

Tarptautinė organizacija pripažįsta, kad civilinė vyriausybė, kuriai neoficialiai vadovauja Aung San Suu Kyi, tiesiogiai nekontroliuoja daug galių turinčių saugumo tarnybų. Tačiau „Amnesty International“ kaltina faktinę šalies lyderę, kad ši pritaria nusikaltimams ir trukdo tarptautiniams tyrimams. Mianmare toliau sulaikomi ir bauginami žmogaus teisių gynėjai bei žurnalistai.

Praėjusį mėnesį dėl atsisakymo pasmerkti Mianmaro kariškių nusikaltimus rohinjų mažumai iš Aung San Suu Kyi buvo atimtas Kanados garbės pilietės vardas. Ji taip pat neteko daug mažesnių apdovanojimų, kuriuos skyrė atskiri universitetai, regioninės vyriausybės.