Dėl karantino izoliuoti visi lėktuvo keleiviai ir įgula
Oro li­ni­jų bend­ro­vė „Vir­gin At­lan­tic“ tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bu­vo ka­ran­ti­nuo­ti vi­si už­sa­ky­to lėk­tu­vo, at­skri­du­sio į Lon­do­ną iš Bar­ba­do­so, ke­lei­viai ir įgu­los na­riai, nes daug kas ta­me lėk­tu­ve su­sir­go.

Trečiadienį ryte nutūpusio lėktuvo keleiviai ir įgulos nariai buvo nuvežti į vieną priėmimo centrą netoli Gatviko oro uosto, kad jų būklę įvertintų medikai, nurodė kompanija.

„Virtinė klientų pranešė lėktuve pasijutę blogai“, – sakoma pranešime.

Vienas keleivis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, jog visi keleiviai Karibuose plaukiojo kruiziniu laivu ir manoma, kad negalavimų šaltinis yra laivas, o ne lėktuvas.

Pasak šio liudininko, daug kam pasireiškė stiprus kosulys ir, galbūt, kvėpavimo takų infekcija.

Oro bendrovė nurodė atliekanti nuodugnų įvykio aplinkybių tyrimą.