Dėl įžeidžiamos karikatūros neteko darbo
Prieš ke­le­tą die­nų vie­nas Iz­rae­lio žur­na­las pra­ne­šė, kad at­lei­do ka­ri­ka­tū­ris­tą, ku­ris pa­vaiz­da­vo prem­je­rą Ben­ja­mi­ną Ne­ta­nya­hu kaip Geor­ge'o Or­wel­lo po­li­ti­nės sa­ty­ros „Gy­vu­lių ūkis“ kiau­lę.

Praėjusią savaitę priėmus prieštaringai vertinamą įstatymą, kuriuo, pasak kritikų, diskriminuojami izraeliečiai ne žydai, naujienų žurnalas „The Jerusalem Report“ publikavo karikatūristo Avi Katzo piešinį, atkartojantį sceną po balsavimo, kai buvo daroma asmenukė su premjeru ir džiūgaujančiais jo dešiniojo sparno partijos „Likud“ nariais.

A. Katzas juos pavaizdavo su kiaulių galvomis ir tuo išprovokavo kai kurių skaitytojų pasipiktinimą. Izraelyje kiaulės laikomos nešvariais gyvuliais, o judėjų religinė teisė draudžia valgyti kiaulieną.

Kad būtų aiškesnė aliuzija į G. Orwello knygą, A. Katzas virš savo piešinio parašė: „Visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie yra lygesni už kitus.“ Sakinys atspindi svarbią frazę iš romane vaizduojamų kiaulių, kurios nuverčia žmones ir pradeda engti kitus ūkio gyvūnus, lyderio repertuaro.

Laikraščių grupė „The Jerusalem Post“, kuriai priklauso „The Jerusalem Report“, paskelbė pareiškimą, kad ankstesnės A. Katzo karikatūros buvo sukėlusios susierzinimą, bet naujausias jo piešinys yra itin įžeidžiamas. Kaip nurodoma, tokiems vaizdeliams jokiuose leidiniuose vietos neatsiras.

Spaudos laisvės gynėjai pažymi, kad karikatūros publikavimui pritarė „The Jerusalem Report“ redaktoriai. Ketvirtadienį ji vis dar buvo žurnalo interneto svetainėje.

69 metų menininkas gimė JAV, bet nutarė persikelti į Izraelį. Čia jis gyvena jau virš 40 metų. A. Katzas leidiniui „The Jerusalem Report“ piešė iliustracijas nuo 1990 metų. Vyras yra pelnęs už savo kūrybą daugybę nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų.