Dėl didelės sąskaitos apkaltino katiną
Ne­se­niai Bar­nau­lo mies­te, Ru­si­jos ry­tuo­se, vie­tos elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo bend­ro­vė pa­da­vė į teis­mą vie­ną na­mų ūkį dėl ne­ap­mo­kė­tos di­džiu­lės sąs­kai­tos. To būs­to sa­vi­nin­kai par­eiš­kė, kad dėl vis­ko kal­tas jų ka­ti­nas, ir at­si­sa­kė mo­kė­ti.

Vasia mėgsta būti palėpėje, kur stovi elektros skaitiklis. Jis greičiausiai ir sugadino įrenginį. Šeimininkai skundėsi dėl susikaupusios 80 tūkst. rublių (maždaug 1000 eurų) skolos ir teigė, kad tiek daug elektros nesunaudoja.

Elektrikas stebėjosi, kaip Vasiai pavyko sulaužyti plombą. „To gyvūnas padaryti tikrai negalėjo“, – sakė jis. Visų pirma viela yra tokia tvirta, kad patys specialistai naudoja metalo kirpimo reples jai nuimti. Taigi net jei katinas kažkaip ir užsikabino už plombos, ji neturėjo nutrūkti.

Barnaulo miesto teisėjas patikėjo elektriku ir nusprendė, kad katinas čia niekuo dėtas, o namo savininkai yra atsakingi už skaitiklio saugumą ir privalo susimokėti pateiktą sąskaitą.

Socialinių tinklų vartotojai įvairiai reagavo į šią istoriją. Vieni piktinosi šeimininkais, kurie suvertė kaltę augintiniui, ir vadino juos beviltiškais. Kitiems tai pasirodė labai juokinga. „Kas toliau? Papūgėlė sugadins vandens skaitiklį?“ – šmaikštavo vienas jų. Treti neatmetė galimybės, kad Vasia iš tiesų galėjo iškrėsti brangią eibę.