Debeikietės darže užaugo neįprastų formų morka
Į „A­nykš­tos“ re­dak­ci­ją už­su­ku­si Vik­to­ri­ja Tar­vy­die­nė iš De­bei­kių pa­de­mons­tra­vo, ko­kia mor­ka užau­go jos dar­že. 

Moteris juokėsi, kad morkos formos komentatoriams gali sukelti pačių įvairiausių minčių.

.