Daugiausia žurnalistų etikos pažeidimų – interneto portaluose ir regioninėje spaudoje
Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­mi­si­ja an­tra­die­nį skel­bia, kad per­nai dau­giau­sia pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta in­ter­ne­to nau­jie­nų por­ta­luo­se ir re­gio­ni­nė­je spau­do­je.

Teigiama, kad dažniausiai žiniasklaidos priemonės pažeisdavo kodeksą neatspindėdamos kritikuojamo asmens nuomonės, tokių atvejų buvo trečdalis nuo visų pažeidimų.

Kaip skelbiama komisijos pranešime, pernai priimti 63 sprendimai, kuriais nustatyti 98 Visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimai.

Interneto žiniasklaidoje užfiksuoti 23 pažeidimai, iš kurių 20 – nacionaliniuose interneto portaluose. Spaudoje – 22 pažeidimai, iš jų 14 – regioninėje spaudoje.

Pernai daugiausia kartų kodeksą pažeidė portalas „alfa.lt“ – 7 kartus, dienraštis „Lietuvos rytas“ – 5, „Lietuvos ryto“ televizija, „Dzūkijos TV“ ir laikraštis „Alio, Raseiniai“, portalas ldiena.lt – po 4.

Taip pat pernai komisija pritaikė sankciją leidiniui „Laisvas laikraštis“ – priskyrė jį profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskųsti 24 komisijos sprendimai iš 63 priimtų. Didžiąją dalį jų teismas išsprendė komisijos naudai.

Komisija pabrėžia, kad jos sprendimai iš esmės yra moralinio pobūdžio sankcija, grindžiama „gėdos galia“, todėl jų apskundimas reiškia ir tai, jog žiniasklaida pripažįsta moralinio pobūdžio sankcijas kaip reikšmingas.

Iš viso pernai komisija sulaukė 116 skundų dėl publikacijų interneto žiniasklaidoje, 76 – dėl publikacijų spaudoje.

Išnagrinėti 159 suinteresuotų asmenų skundai, 9 Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymai ir 4 inicijuoti tyrimus dėl 258 publikacijų, programų ir žurnalistinės veiklos atvejų.

Daugiausia buvo skundžiamasi dėl dėl neetiškos žurnalistų veiklos renkant ir skleidžiant informaciją bei netinkamo interesų derinimo – 30 atvejų.

Labiausiai visuomenė skundėsi dėl interneto portalo „delfi.lt“ publikacijų – gauta 20 skundų. Dėl „lrytas.lt“ publikacijų gauta 18 skundų, „alfa.lt“ – 12, „15min.lt“ – 9, dienraščio „Lietuvos rytas“, laikraščio „Alio, Raseiniai“ ir „tv.lrytas.lt“ – po 8, kauno.diena.lt – 6 skundai.

Taip pat 14 skundų gauta dėl „Lietuvos ryto“ televizijos, 8 – dėl televizijos „TV3“.