Cerkvė stojo į kovą prieš romėnų dievą
Vla­di­vos­to­ke pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ko tra­di­ci­nė mies­to šven­tė pa­va­din­ta ro­mė­nų jū­rų die­vo Ne­ptū­no gar­bei. Ru­si­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čia (RSB) ko­vo­ja, kad šven­tės pa­va­di­ni­mas bū­tų pa­keis­tas.

Anot portalo newsru.com, dar labiau dvasininkus supykdė miesto mero Vitalijaus Verkejenkos siūlymas užpatentuoti prekės ženklą „Vladivostokas – Neptūno rezidencija“ bei iš tiesų pastatyti „namus“ jūrų dievui vienoje iš miesto krantinių.

Miesto valdžia tikina, kad tokie simboliai yra paplitę visame pasaulyje, kaip pavyzdžiui, Kalėdų Senelio rezidencija Suomijoje, o Neptūnui esą nėra skirta nieko panašaus.

Tačiau cerkvės hierarchų tokie paaiškinimai netenkino. Jie tvirtina, kad dvasininkai kviečiami dalyvauti pasaulietinės šventės renginiuose (pastaroji skirta ir Rusijos Karinių jūrų pajėgų dienai) ir esą jiems nedera būti ten, kur regimos ir pagonybės apraiškos.

RSB atstovai pažymi, kad jau ne vienus metus siūlo atsisakyti Neptūno miesto šventėje ir šiemet pasiūlė, kad ginčą dėl romėnų dievo turėtų išspręsti Ramiojo vandenyno laivyno vadas. Dvasininkai perspėjo, kad „Nesustabdžius pagoniškų nuklydimų pačioje pradžioje, jie gali virsti rimtesniais dalykais“.

Pamario metropolijos vadovo Venjamino neįtikino ir miesto valdžios tikinimas, kad „Neptūno rezidencija“ paskatintų turizmą. Aukšto rango dvasininkas pareiškė, kad „investicijoms padės ne Neptūnas, o maldos Kristui ir šventiesiems“.