Bus išparduodami aktoriaus Robino Williamso daiktai
Auk­cio­nų na­mai „Sot­he­by's“ in­for­ma­vo, kad spa­lio mė­ne­sį ve­lio­nio ak­to­riaus Ro­bi­no Wil­liam­so ger­bė­jai ga­lės var­žy­tis dėl jo kar­tu su bu­vu­sia žmo­na Mars­ha su­kaup­tų me­no dar­bų, ki­no fil­mų rek­vi­zi­to ir as­me­ni­nių ak­to­riaus daik­tų.

Aukcionas, pavadintas „Scenos kūrimas“, vyks spalio 4 dieną. Jame bus parduodami R. Williamso sukaupti šiuolaikinio meno darbai ir asmeniniai daiktai, pavyzdžiui, dviračiai, laikrodžiai, Holivudo šlovės alėjos apdovanojimas.

„Oskaro“ laureatas R. Williamsas buvo žinomas dėl vaidmenų tokiuose filmuose kaip „Gerasis Vilas Huntingas“, „Mirusių poetų draugija“ ir „Ponia Doutfajė“. Jis garsėjo savo humoro jausmu ir buvo mylimas visame pasaulyje. Aktorius pasitraukė iš gyvenimo 2014 metais, būdamas 63 metų.

Prodiuserė Marsha Williams buvo antroji aktoriaus žmona. Jie išsiskyrė 2010 metais, po 21 metus trukusios santuokos.

Tarp pagrindinių aukciono akcentų – Hogvartso mokyklos chalatas, kurį aktorius Danielis Radcliffe'as vilkėjo pirmame „Hario Poterio“ filme ir už kurį tikimasi gauti nuo 10 tūkst. iki 15 tūkst. dolerių, bei menininkės Demorah Butterfield arklį vaizduojanti skulptūra „Madrone (Cody)“, vertinama nuo 220 tūkst.-280 tūkst. dolerių.

Tačiau su Holivudo filmais siejamų atmintinų daiktų kainos per aukcionus paprastai viršija išankstines prognozes.

Tarp parduodamų daiktų taip pat bus aktoriaus pasirašytos scenarijaus kopijos, įvairūs apdovanojimai bei su aktoriaus karjera siejami atmintini daiktai. Visi šie daiktai nuo rugsėjo 29 dienos iki aukciono bus eksponuojami viešai Niujorke.