Britų futbolo žvaigždė D. Beckhamas prisikalbėjo
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos fut­bo­lo žvaigž­dei Da­vi­dui Beck­ha­mui an­tra­die­nį ga­li bū­ti pa­skir­ta baus­mė – jis pri­si­pa­ži­no nau­do­ję­sis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu Lon­do­no cen­tre vai­ruo­da­mas sa­vo „Bent­ley“.

Buvęs Anglijos rinktinės kapitonas veikiausiai nedalyvaus administracinę bylą nagrinėsiančio Bromlio magistrato teismo posėdyje. D. Beckhamui gali būti skirta piniginė bauda, taip pat išrašyta baudos taškų.

Londono policija informavo, kad vienas praeivis lapkričio 21 dieną Vest Endo rajone pastebėjo 43 metų vyrą, vairuojantį ir kalbantį mobiliuoju telefonu.

Kovo 7-ąją datuotame policijos pranešime sakoma, kad policija „supranta, jog Bromlio magistrato teismas vėliau paštu gavo kaltės pripažinimo pareiškimą“.