Britė pageidauja rankinės iš savo kojos odos
Nuo pe­ri­fe­ri­nės ar­te­ri­jų li­gos ken­čian­ti 55 me­tų mo­te­ris iš Man­čes­te­rio (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė), ku­riai ne­tru­kus chi­rur­gi­niu bū­du bus pa­ša­lin­ta ko­ja, ieš­ko ga­min­to­jo, ga­lin­čio pa­siū­ti ran­ki­nę iš jos pa­čios am­pu­tuo­tos ga­lū­nės odos.

Internetinė prekyvietė, vienijanti prekės ženklus ir gamintojus „Sewport“, gavo keistą prašymą iš vartotojos, ieškančios odos apdirbimo specialisto. Britė norėtų, kad šis pagamintų rankinę iš kojos, kurią jai ketinama amputuoti, odos. „Sewport“ ekspertai, užuot pasijuokę iš tokio prašymo, nusprendė, jog moters išsakytos priežastys yra pagrįstos, ir nutarė jai padėti.

Joana prisistačiusi 55 metų britė tikino negalinti susitaikyti su mintimi, kad po operacijos jos koja taps medicinine atlieka, todėl sumanė būdą, kaip pasilikti bent dalį galūnės. Prekyvietei „Sewport“ adresuotame laiške ji rašė: „Žinau, toks prašymas atrodo keistas, o kai kuriems – net bjaurus. Žmonės gali pamanyti, jog esu pamišusi. Tačiau tai mano koja, dalis manęs, todėl negaliu pakelti minties, kad ji bus kur nors išmesta pūti. Galbūt skamba šlykščiai, bet kai pagalvoji, jog kai kurie saugo kūdikių bambagysles ar namie laiko giminaičių pelenus, mano prašymas neatrodo toks keistas.“

. / pixabay nuotrauka

„Sewport“ atskleidė, kad Joana nusprendė susisiekti su jais, kai perskaitė apie kitą neįprastą pageidavimą moters, – ši norėjo pasisiūdinti suknelę iš motinos plaukų. Tai įkvėpė Joaną. Siekdama parodyti, kad yra nusiteikusi rimtai, ji prekyvietei „Sewport“ atsiuntė net pageidaujamos vidutinio dydžio rankinės su trumpu dirželiu eskizą.

Joana tikino šiam sumanymui atsidėjusi 3 tūkst. svarų sterlingų (apie 3,5 tūkst. eurų), tačiau pridūrė, kad jei tokios sumos nepakanka, biudžeto atžvilgiu gali būti lanksti. Svarbu surasti gamintoją, kuris padėtų įgyvendinti jos svajonę.

Dabar britė, kaip pati teigia, derasi su ligonine, ar po operacijos jai apskritai bus leista pasilikti amputuotą koją. Tuo metu „Sewport“ ieško gamintojų, norinčių įgyvendinti neįprastą moters pageidavimą.

Parengė MILDA BARONAITĖ