Bostonas pasakė NE Lietuvoje rodomam Rusijos propagandiniam filmui
Ru­sai nau­ją fil­mą „T-34“ apie „he­ro­jiš­kus so­vie­tų ka­rius“ sten­gia­si kuo pla­čiau po­pu­lia­rin­ti. Ta­čiau JAV Bos­to­no ki­no tea­tras jau at­si­sa­kė jį ro­dy­ti. O Lie­tu­vo­je fil­mą, ku­rio vie­nas iš pro­diu­se­rių – Ni­ki­ta Mi­chal­ko­vas, ki­no re­ži­sie­rius ir ge­ras Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no bi­čiu­lis, ga­li­ma pa­ma­ty­ti  ki­no tea­trų sa­lė­se.

JAV Bostono priemiesčio kino teatras „West Newton Cinema“ atšaukė Rusijos filmo „T-34“ rodymą. Kino kūrinyje pasakojama apie Antrąjį pasaulinė karą, kurį rusai vadina Didžiuoju Tėvynės karu.

Grupės „Arts Against Aggression“ aktyvistas Dmitrijus Smelianskis šią naujieną pranešė „Radio Svoboda“. Kaip jis teigė, apie tai, kad filmas turėtų būti rodomas Njūtone, grupė sužinojo iš reklamos socialiniame tinkle „Facebook“. Tada aktyvistai kreipėsi į kino teatro vadovybę siūlydami atšaukti šio Rusijoje sukurto filmo rodymą.

„Mes labai nustebome dėl tokio neįprasto kino teatro pasirinkimo, mat ten dažniausiai rodomi nepriklauso kino kūriniai ir festivalių filmai, – pasakojo D. Smelianskis. – Todėl parašėme laišką kino teatro šeimininkui Davidui Bramante ir papasakojome apie filmą „T-34“, kas jį finansavo, prosiusavo ir reklamuoja Jungtinėse Valstijose.“

Grupės „Arts Against Aggression“ aktyvistai kino teatro vadovybei pranešė, kad tai nėra nepriklausomas filmas, nėra autorinis požiūris į istoriją. Paaiškino, jog tai yra karo „glamūras“ ir valstybinė karinė propaganda, kuriai tinka šiuo metu Rusijoje populiarus šūkis „Galime pakartoti!“. „West Newton Cinema“ šeimininkas atsakė nesąs įsitikinęs, kad norėtų, jog toks filmas būtų demonstruojamas.

D. Smelianskis socialiniame tinkle „Facebook“ paprašė tų, kurie neabejingi kino teatro reputacijai, paskambintų arba parašytų D. Bramante. Vėliau su aktyvistu susisiekė pats kino teatro šeimininkas. Pasirodo, jis sulaukė daug rajono gyventojų skambučių ir laiškų ir nusprendė atsisakyti rodyti šį Rusijos filmą.

Kaip rašoma „Radio Svoboda“ naujienų portale, filmas „T-34“ pasakoja apie tai, kaip Antrojo pasaulinio karo metais į vokiečių koncentracijos stovyklą papuolę sovietų kariškiai sugebėjo pabėgti iš nelaisvės, pagrobę vokiečių iš fronto atgabentą naujausią sovietų tanką T-34–85.

Tarp filmo prodiuserių – Nikita Michalkovas, kino režisierius ir geras Rusijos prezidento Vladimiro Putino bičiulis, taip pat išeivis iš Sovietų Sąjungos, verslininkas Leonidas Blavatnikas, o jo vardas figūruoja skandale dėl galimo Rusijos įsikišimo į JAV prezidento rinkimus. L. Blavatnikas gausiai aukojo Donaldo Trumpo rinkimų fondui. Buvo įtariama, kad tai jis darė Kremliaus pavedimu.

Degantis sovietų tankas T-34, 1941 metai, Rusija. / Wikipedia nuotraukos

Filmas „T-34“ planuojamas rodyti keliuose JAV ir Kanados miestuose, o reklaminę paramą organizuoja Rusijos ambasada JAV.

Šį filmą nuo šių metų sausio antros pusės galima pamatyti Lietuvoje. Svetainėje forumcinemas.lt jis reklamuojamas taip: „Kultinio ir vieno žiūrimiausių visų laikų rusų kriminalinio serialo „Brigada“ kūrėjas Aleksejus Sidorovas pristato patį ambicingiausią projektą savo karjeroje – net 600 milijonų rublių kainavusį karinį veiksmo filmą apie kovą, pagarbą, meilę ir milžinišką laisvės troškimą.“

Lietuvoje demonstruojamas filmas nedubliuojamas, iš ekrano skamba rusų kalba, rodomi lietuviški subtitrai.