Bono tęsia gastroles po Europą
Ai­rių ro­ko gru­pės U2 pa­grin­di­nis dai­ni­nin­kas Bo­no  par­eiš­kė „vi­siš­kai at­ga­vęs bal­są“ ir ga­lė­sian­tis tęs­ti gas­tro­les po Eu­ro­pą, nors šeš­ta­die­nį ko­lek­ty­vas bu­vo pri­vers­tas vos po ke­lių dai­nų at­šauk­ti kon­cer­tą Ber­ly­ne.

Tūkstančiai gerbėjų liko nusivylę, kad negalėjo išgirsti viso legendinės grupės repertuaro, nes Bono prarado balsą.

„Taip neteisinga jūsų atžvilgiu. Tai nenaudinga“, – šeštadienį sakė dainininkas, liovęsis dainuoti, kad gurkštelėtų gėrimo iš termoso.

Galiausiai šou buvo atšauktas bei kilo abejonių, ar U2 galės užbaigti septynių mėnesių trukmės „Experience + Innocence“ turnė likusią dalį.

Tačiau vėlai sekmadienį per savo atstovą paskelbtame pareiškime Bono patikino, kad jo balsas visiškai atsistatė, ir pridūrė, jog gastrolės tęsis kaip buvo planuota.

„Apsilankiau pas puikų gydytoją, ir dėl jo priežiūros visiškai atgausiu balsą iki gastrolių pabaigos“, – pareiškė 58-erių dainininkas.

„Labai džiaugiuosi, kad buvo atmesta kokių nors rimtų (sutrikimų) galimybė“, – pridūrė jis.

Pasak Bono, jo džiaugsmą „temdo žinia, kad Berlyno publika patyrė tokių nepatogumų“.

Dainininkas pažadėjo, kad grupė sugrįš į Berlyną gastrolių pabaigoje ir lapkričio 13-ąją surengs koncertą tiems, kas norėjo pasimėgauti U2 kūryba praėjusį šeštadienį.

Šis pareiškimas yra džiugios naujienos tūkstančiams grupės gerbėjų visoje Europoje, įsigijusių bilietus vėlesniems šou.

Kitas grupės pasirodymas numatytas antradienį Kelne. Vėliau U2 tęs gastroles Prancūzijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Italijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

Per pirmąjį koncertą Berlyne, kuris įvyko penktadienį, Bono smerkė neseniai Rytų Vokietijos Chemnico mieste prasiveržusį kraštutinių dešiniųjų smurtą.

Koncerto metu scenoje buvo rodomas šūkis „#wirsindmehr“ („esame daugiau nei tai“), kurį Vokietijoje prieš kraštutinius dešiniuosius naudojo atsakomųjų protestų dalyviai. Projekcija sulaukė žiūrovų sveikinimo šūksnių.