Bitės padeda tirti orą
Ita­li­jos bi­ti­nin­kai sie­kia dau­giau su­ži­no­ti apie sos­ti­nės Ro­mos orą. Am­ži­no­jo mies­to šir­dy­je ant vie­no pa­sta­to sto­go ša­lies bi­ti­nin­kų fe­de­ra­ci­ja pa­sta­tė 15 avi­lių.

„Tai eksperimentinis urbanistinis spiečius, kurį naudojame įvairiems moksliniams duomenimis rinkti. Pavyzdžiui, siekiame sukurti Romos augalų biologinės įvairovės žemėlapį“, – sakė federacijos pirmininkas Raffaele Cirone. Jis pridūrė, kad taip pat nagrinėjama, kaip didelio miesto oras veikia bites. Tyrėjai ieško meduje sunkiųjų metalų ir mikroplastiko pėdsakų.

Įranga, matuojanti kenksmingų dalelių koncentraciją ore, sumontuota netoli avilių. Prietaisų surinkti duomenys lyginami su bičių sunešto medaus chemine sudėtimi. Mokslininkams tai padės geriau suprasti kenksmingų dalelių judėjimą.

Kaip teigė aplinkosaugos pareigūnas Davide De Laurenti, bitės yra svarbios pagalbininkės, tad urbanistinę bitininkystę reikėtų plėsti. Jo žodžiais, ši iniciatyva galėtų prigyti ir kituose didžiuosiuose šalies miestuose, kurie turi problemų dėl oro taršos.