Beveik trys ketvirtadaliai Latvijos gyventojų patenkinti gyvenimu
Be­veik trys ket­vir­ta­da­liai Lat­vi­jos gy­ven­to­jų pa­ten­kin­ti sa­vo gy­ve­ni­mu, skel­bia Cen­tri­nė sta­tis­ti­kos val­dy­ba, rem­da­ma­si so­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos duo­me­ni­mis.

58,3 proc. respondentų pasirinko atsakymą „iš esmės patenkinti“, 15,3 proc. – „labai patenkinti“, 26,4 proc. – „nepatenkinti“.

Pasitenkinimas gyvenimu įvertintas vidutiniškai 6,7 balo iš 10-ies galimų.

Jaunimas iki 24 metų amžiaus pasitenkinimą gyvenimu įvertino vidutiniškai 7,5 balo, o vyresni kaip 75 metų žmonės – 6,1 balo.

Stabilias ir pakankamas finansines pajamas gaunantys šalies gyventojai pasitenkinimą savo gyvenimu išreiškė 7,5 balo vertinimu, o sunkiai galą su galu suduriantys – 5,9 balo.

Vidutinis dirbančiųjų pasitenkinimo gyvenimu vertinimas – 7 balai, bedarbių – 5,5 balo.

Aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai pasitenkinimą gyvenimu įvertino 7,5 balo, o tik pagrindinį išsilavinimą – 6,7 balo.

Vaikus iki 17-os metų amžiaus auginančių šeimų narių vidutinis vertinimas – 7,3 balo, o vaikų neauginančių šeimų – 6,5 balo.

Centrinė statistikos valdyba šią sociologinę apklausą surengė pernai, joje dalyvavo 6 tūkst. namų ūkių ir 11 tūkst. vyresnių kaip 16-os metų asmenų.