Belgijos karnavalas dėl „antisemitizmo“ gali netekti ypatingo UNESCO statuso
Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­ja (UNES­CO) penk­ta­die­nį pa­skel­bė sprę­sian­ti, ar pa­ša­lin­ti iš pa­sau­lio kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šo vie­ną po­pu­lia­rų Bel­gi­jos kar­na­va­lą, per ku­rį bu­vo de­mons­truo­ta „ra­sis­ti­nė ir an­ti­se­mi­ti­nė“ plat­for­ma.

Anksčiau šį mėnesį per šventę netoli Briuselio esančiame Alsto mieste, žinomą savo dalyvių nevaržomu humoro jausmu, buvo vežama platforma, vaizduojanti kumpanosius žydus ortodoksus ir ant pinigų maišų tupinčias žiurkes.

UNESCO anksčiau jau kritikavo šią platformą, pabrėždama, jog „Alsto karnavalo satyrinė dvasia ir išraiškos laisvė negali tapti priedanga tokioms neapykantos apraiškoms“.

Europos Komisija taip pat pasmerkė platformą, tačiau ją gynė flamandų miesto meras Christophas D'Haese, pareiškęs, kad „pašaliniai asmenys“ mėgina „cenzūruoti“ renginį.

Vienas šaltinis UNESCO sakė naujienų agentūrai AFP, kad sprendimas pašalinti Alsto karnavalą iš Žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo būtų „beprecedentis“.

Į šį sąrašą renginys buvo įtrauktas Belgijos prašymu 2010 metais.

„Tai ne pirmas kartas, kai tokios rasistinės ir antisemitinės platformos rodomos per šį festivalį“, – UNESCO pareiškime cituojama agentūros generalinė direktorė Audrey Azoulay.

„UNESCO turi būti budri ir nenuolaidi, kalbant apie tokius atsitikimus“, – pareiškė ji ir pabrėžė, jog šie incidentai nesuderinami su „etikos principais“, pagal kuriuos sudaromi paveldo sąrašai.