Be šypsenų – saugiau
In­di­jos val­džia bai­mi­na­si, kad per­ne­lyg di­de­lis drau­giš­ku­mas ga­li pa­ska­tin­ti dau­giau at­akų oro uos­tuo­se.

Indijos oro uostų policininkams nurodyta mažiau šypsotis. Pareigūnų manymu, didelis draugiškumas gali sudaryti įspūdį, jog saugumas oro uoste šlubuoja, ir taip padidinti teroro atakų pavojų.

Už aviacijos saugumą atsakinga tarnyba siekia, kad jos personalas būtų „labiau budrus nei draugiškas“. Pasak Indijos spaudos, tarnyba pereina nuo „plačios šypsenos“ prie „pakankamos šypsenos“.