Banksy išsižadėjo savo parodos Maskvoje
Be­ne gar­siau­sias pa­sau­ly­je gat­vės me­ni­nin­kas Bank­sy at­sklei­dė, kad ne­tu­ri nie­ko bend­ra su Mask­vo­je su­reng­ta jo dar­bų par­oda. Bank­sy par­eiš­kė, jog nie­ka­da ne­im­tų pi­ni­gų iš žmo­nių, no­rin­čių iš­vys­ti jo kū­ri­nius, to­dėl vi­siš­kai ne­pa­lai­ko or­ga­ni­za­to­rių su­ma­ny­mo.

Maskvos centriniai menininkų namai prieš kelis mėnesius atidarytą Banksy grafičių parodą įvardijo kaip miesto metų meno įvykį. Joje demonstruojama daugiau kaip 100 menininko darbų. Per pirmus du mėnesius parodą aplankė apie 200 tūkst. žmonių. Tačiau ji, regis, surengta visiškai be menininko žinios.

Savo paskyroje „Instagram“ tinkle trečiadienį Banksy paskelbė susirašinėjimą su nežinomu asmeniu. Į jam atsiųstą Maskvos parodų rūmų, ant kurių didelėmis raidėmis užrašyta „Banksy“, nuotrauką, menininkas reagavo piktai: „Kas čia per velnias?“ Sužinojęs, jog tai paroda, už kurią lankytojai turi mokėti, jis, atsakydamas į to asmens žinutę, parašė: „Norėčiau, kad tai būtų juokinga.“

Parodą Maskvoje parėmė nemažai didelių Rusijos bendrovių, tarp jų – mobiliojo ryšio operatorius MTS. Renginio partnerė yra antivirusinės programinės įrangos gamintoja „Kaspersky“.

„Tu žinai, kad neturiu su tuo nieko bendra. Neimu pinigų iš žmonių, norinčių pamatyti mano meną. Nebent ten taip pat būtų apžvalgos ratas“, – toliau rašė Banksy.

Parodos organizatorius Aleksandras Načkebija jau anksčiau sakė, kad Banksy neprisideda prie jos rengimo. Birželį duotame interviu A. Načkebija teigė, jog nei su menininku, nei su jo atstovu nėra kalbėjęs apie grafičių eksponavimą. „Banksy visada nusiteikęs prieš parodas, kurių pats neorganizuoja, – aiškino jis. – Apie patį menininką galiu pasakyti tiek: jis vis dar dirba gatvėse, vis dar yra maištininkas, vis dar labai labai svarbus ir kuria aktualius darbus. Todėl nemanau, jog Banksy tai labai rūpi.“

Tame pačiame susirašinėjime menininkas, paragintas išplatinti pranešimą spaudai, kad išsižada parodos, atsakė: „Hm, nesu tikras, jog esu pats tinkamiausias asmuo skųstis dėl to, kad mano paveikslai kabinami negavus tam leidimo.“