Baltuosiuose rūmuose vaidenasi
43-io­jo JAV pre­zi­den­to Geor­ge'o W. Bus­ho du­kra Jen­na Bush Ha­ger vie­no­je NBC te­le­vi­zi­jos lai­do­je pa­pa­sa­ko­jo, kad Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se gy­ve­na vai­duok­liai.

Pasak buvusio prezidento dukters, kartą naktį kambaryje, kuriame ji gyveno su seserimi Barbara, iš židinio pasigirdo praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio muzika. „Kuo aiškiausiai girdėjome grojant pianinu. Aš įsiropščiau į Barbaros lovą, mudvi abi nemiegojome“, – tikino Jenna. Po savaitės istorija pasikartojo, tik tuokart skambėjo operinis dainavimas.

Apie tai Jenna papasakojo vienam Baltųjų rūmų darbuotojui. Tas nė kiek nenustebo ir jai atšovė: „Ach, tu nepatikėtum, jei papasakočiau, ką esu girdėjęs.“

Vis dėlto 1981 metais gimusi Jenna įsitikinusi, kad Baltųjų rūmų vaiduokliai neturi blogų ketinimų – jie yra draugiški vaiduokliai. Kai jos tėvas tapo JAV prezidentu, seserims buvo po 19 metų. Jenna yra jaunesnioji dvynė, ji tapo žinomu televizijos žmogumi ir rašytoja.

Vaiduokliai dažnai persekioja žmones. Šiemet Didžiojoje Britanijoje viena moteris pareiškė esanti pasirengusi pastoti nuo vaiduoklio iš Australijos. Su juo ji teigia turinti labai rimtus santykius. Dar toji britė tvirtina, kad visiškai atsisakė sekso su realiais vyrais nematomų partnerių naudai.