Balandžiai lėkė greituoju traukiniu
Su­kčia­vi­mas sie­kiant per­ga­lės yra toks pats se­nas kaip spor­tas. Ta­čiau du Ki­ni­jos ba­lan­džių lenk­ty­nių da­ly­viai su­tei­kė jam šiuo­lai­kiš­ką at­spal­vį vež­da­mi pa­ukš­čius, pa­slėp­tus kar­to­ni­nė­se pie­no pa­kuo­tė­se, grei­tuo­ju trau­ki­niu. Ne­nuos­ta­bu, kad jų ba­lan­džiai lenk­ty­nė­se lai­mė­jo pir­mą­sias ke­tu­rias vie­tas ir dau­giau kaip mi­li­jo­ną jua­nių (125,6 tūkst. eu­rų) pri­zų.

Vis dėlto neįprastai trumpa balandžių skrydžio trukmė netrukus sukėlė įtarimų. Išaiškėjus sukčiavimo mastui, lenktynių organizatoriai Šanchajuje apskundė vyrus teisėsaugai. Kaip pranešė valstybinis laikraštis „Legal Daily“, Gongas ir Zhangas, mėgindami nuslėpti savo nusikaltimą, nugalabijo paukščius ir grąžino prizų pinigus. Tačiau buvo jau per vėlu – Šanchajaus teismas skyrė sukčiams lygtines trejų metų įkalinimo bausmes. Teismas taip pat skyrė Gongui 30 tūkst. juanių (daugiau kaip 3,7 tūkst. eurų), o Zhangui – 20 tūkst. juanių (2,5 tūkst. eurų) baudas. Vyrai, be to, pažeidė lenktynių taisykles, nes jų paukščiams buvo daugiau nei vieni metai.

Gongas ir Zhangas dėjo daug pastangų, kad įveiktų priešininkus per praeitų metų balandžio mėnesį surengtas balandžių lenktynes tarp Šangčiu miesto Henano provincijoje ir Šanchajaus Kinijos rytų pakrantėje. Atstumas tarp šių miestų – apie 750 kilometrų. Šiam apgaulės planui kinai pradėjo rengtis metais anksčiau. Jie augino balandžius karvelidėse Henane ir Šanchajuje, kad paukščiai apsiprastų su apylinkėmis. Kai balandžiai buvo perduoti lenktynių organizatoriams Henane ir buvo paleisti, jie skrido ne į Šanchajų, o į kitą lesinimo vietą toje pačioje provincijoje. Tuomet savininkai sudėjo paukščius į kartonines pieno pakuotes ir greituoju traukiniu išvažiavo į Šanchajų. Ten juos paleidę sukčiai užsitikrino, kad jų balandžiai atskristų pirmi.

Gongas ir Zhangas nesės už grotų, jeigu nepadarys naujų nusikaltimų.

Balandžių lenktynės populiarios Kinijoje, ypač tarp senyvo amžiaus žmonių. Šanchajus laikomas pagrindiniu šiuolaikiniu šio sporto centru. Paukščiai gali skristi įvairiu greičiu, nelygu atstumas, bet paprastai jie per valandą įveikia apie 150 kilometrų. Tai didelis greitis, bet mažesnis nei greitojo traukinio.