Austrija suklydo dėl Didžiojo penktadienio
Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas nu­spren­dė, kad yra Aus­tri­ja ne­tei­si pa­skel­bu­si Di­dį­jį penk­ta­die­nį šven­ti­ne die­na tik tam ti­krų krikš­čio­nių kon­fe­si­jų na­riams.

Dauguma austrų yra katalikai, bet Didysis penktadienis yra mokama šventinė diena tik Evangelikų liuteronų ir Evangelikų reformatų bažnyčių nariams, taip pat senkatalikiams ir Jungtinės metodistų bažnyčios nariams. Šių krikščioniškų denominacijų išpažinėjai gali paskutinį penktadienį prieš Velykas pasiimti mokamą ne darbo dieną arba dirbti, bet gauti apmokėjimą kaip už darbą švenčių ir poilsio dienomis.

Privatus detektyvas Markusas Achatzi pasiskundė Austrijos teismams, kad jo darbdavė – įmonė „Cresco Investigation“ – nesumokėjo jam didesnio užmokesčio už darbą 2015 metų balandžio 3 dieną, Didįjį penktadienį. Jis tai įvertino kaip diskriminaciją. M. Achatzi nepriklauso nė vienai iš bažnyčių, kurių nariams numatyta teisė tą dieną nedirbti. Šalies Aukščiausiasis Teismas kreipėsi išaiškinimo į Europos Teisingumo Teismą, šis nusprendė, kad Austrija iš tiesų kalta dėl „tiesioginės diskriminacijos tikėjimo pagrindu“.

Kol Austrija pataisys savo įstatymus, privatus darbdavys Didįjį penktadienį privalo skirti darbuotojams mokamą laisvadienį. Savo nutartyje Liuksemburge įsikūręs teismas taip pat pažymi, jog Austrijos įstatymai įpareigoja darbdavius pasirūpinti, kad darbuotojai turėtų galimybę atlikti tam tikras religines apeigas pagal savo tikėjimą. Todėl, anot teismo, nėra priežasties išskirtiniam tam tikrų konfesijų narių traktavimui dėl Didžiojo penktadienio.