Arklys negali būti traukinio keleivis
So­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skli­do nuo­trau­kos, ku­rio­se ma­ty­ti, kaip Aus­tri­jo­je vy­ras mė­gi­na įlip­ti į ke­lei­vi­nį trau­ki­nį su kiek ne­įp­ras­tu pa­ke­lei­viu – ku­me­le.

Vyras su savo kumele Fryda mėgino įlipti į du traukinius Štirijos žemėje. Tačiau traukinių konduktoriai atsisakė tęsti kelionę su arkliu vagone.

Tviteryje pasirodžiusiose nuotraukose matyti Frydą už kamanų laikantis jaunas vyras ir aplink sustoję smagiai besijuokiantys traukinio keleiviai. Viena iš nuotraukų pasidalijo ir valstybinė geležinkelių bendrovė OeBB. „Tikimės, kad tai bus vienintelis atvejis“, – sakė OeBB atstovė spaudai. Ji pridūrė, kad arklys traukinyje gali būti pavojingas, jei, pavyzdžiui, tektų staigiai stabdyti.

OeBB taisyklėse nurodyta, kad traukiniais leidžiama vežti nedidelius, nepavojingus gyvūnus specialiai tam skirtoje taroje, taip pat šunis su pavadėliais ir antsnukiais.