Ar padarius nusikaltimą tarptautiniuose vandenyse tikrai negresia jokia atsakomybė?
Ti­kriau­siai esa­te gir­dė­ję is­to­ri­jas apie siau­bin­gus da­ly­kus, ku­rie vyks­ta tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se. Ten nu­si­kal­ti­mus vyk­do vi­so pa­sau­lio ma­fi­ja, įsta­ty­mai pa­mirš­ta­mi lai­vuo­se, o van­de­ny­no pa­vir­šiu­je plū­du­riuo­ja kū­nai. Bet ar ti­krai tarp­tau­ti­niai van­de­nys yra nie­kie­no val­dos ir ten ga­li­ma da­ry­ti ką pa­no­rė­jus? Kas bau­džia už nu­si­kal­ti­mus? Ko­kios ša­lies įsta­ty­mų rei­kia lai­ky­tis?

Tarptautiniai vandenys yra vadinami Terra nullius (niekieno žemė) arba Mare liberum (laisva jūra), nes viskas skamba gražiau, kai pavadini lotyniškai. Esminis tarptautinių vandenų principas – jokia valstybė negali jų savintis – jei vandenys yra tarptautiniai, tokiais turi ir likti. Tačiau tai nereiškia kad niekieno žemė yra niekieno – iš tikrųjų tai ji yra visų.

Jei esate laive, jis privalo būti registruotas ir turėti vėliavą. Esant tarptautiniuose vandenyse, jūs paklūstate tos šalies, kurios vėliava yra pasipuošęs jūsų laivas, įstatymams. Tai yra, tai kas nelegalu Lietuvoje, yra nelegalu ir laive su Lietuvos vėliava. Beje, skaičiuojama, kad apie 40 % didžiųjų planetos laivų yra registruoti Liberijoje, Panamoje ir Maršalo salose. Taip laivų savininkai gali mokėti mažiau mokesčių ir samdyti pigesnius darbininkus.

Manote, kad įstatymus galite pamiršti tiesiog neturėdami jokios vėliavos? Vėlgi – tikrai ne. Tuomet jūsų laivas bus laikomas įtartinu ir jį galės patikrinti bet kokios kitos šalies laivas. Patikrinti, areštuoti ir nubausti pagal savo šalies įstatymus. Kai kurie nusikaltimai patenka į universalią jurisdikciją (nelegalios transliacijos, vergovė, piratavimas ir taip toliau), todėl nusikaltėliai gali būti baudžiami pagal juos sulaikiusios šalies įstatymus, jei jų kilmės nustatyti nepavyksta. Jei pavyksta – pasistengiama juos sugrąžinti atgal namo.

Galiausiai, jei jau ėmėtės smurto, jūs galite būti teisiamas ir pagal savo aukos šalies įstatymus, nesvarbu, kur nusikaltimas buvo padarytas. Ir niekas tarptautiniuose vandenyse amžinai nelieka, o parplaukus į krantą gali tekti atsakyti už savo nusikaltimus. Taip, kad nusikaltimai tarptautiniuose vandenyse tikriausiai vyksta, bet retai lieka nenubausti.

Tiesa, sklando legendos, kad laivai vienas kitų neišduoda dėl išsiliejusių teršalų. Nors apie tai niekas garsiai nepasakoja, manoma, kad laivai mato teršiančius kitus laivus, tačiau jų neįskundžia, nes ir patys dažnai yra tyčinės taršos šaltiniai.