Ar lavono skrandyje esančios sėklos iš tikrųjų gali pavirsti medžiais?
In­ter­ne­te plin­ta is­to­ri­ja apie tai, kad nu­žu­dy­to vy­ro skran­dy­je bu­vu­si sėk­la užau­go į fig­me­dį, pa­dė­ju­sį Kip­ro po­li­ci­jos par­ei­gū­nams at­skleis­ti nu­si­kal­ti­mą pra­ėjus 40 me­tų nuo žmog­žu­dys­tės.

Tačiau kaip ir daugumos fantastiškų pasakojimų, esminiai šios istorijos elementai yra neteisingi. Vis dėlto klausimas, ar lavono skrandyje esančios sėklos gali pavirsti medžiu, lieka neatsakytas.

Pasak Oregono valstijos universiteto profesoriaus Jayaus Nollerio, mirusiojo skrandyje likusi sėkla gali sudygti.

Taip pat Airijoje 2015 metais tyrėjai atrado Viduramžių skeleto liekanas, įsipynusias į bukmedžio šaknis.

Vaisius kraunančių augalų sėklas dažnai išnešioja vaisiais mintantys gyvūnai – nuo paukščių iki meškų ar beždžionių. Kai tokie gyvūnai kartu su išmatomis iš savo organizmo pašalina nesuvirškinamas sėklas, kad ir kur jie besituštintų, augalai pradeda dygti.

„Sėklos gali augti ir iš nebegyvų gyvūnų kūnų, tad manau, kad jos galėtų išaugti ir iš žmogaus“, – teigė mokslininkas. Tačiau sėkla nebūtinai turi būti mirusiojo skrandyje. Ji sudygti gali bet kurioje lavono virškinimo sistemos dalyje.

Netgi mirusiojo kišenėje arba palaidojimo vietoje esanti sėkla naudodamasi yrančio kūno teikiamomis medžiagomis dygs geriau.

Tai, kad sėklos geriau dygsta prie yrančių kūnų, nėra nauja idėja. Dar Amerikos indėnai mokė piligrimus, kaip tręšti kukurūzų sėklas žuvimi.

Taip pat Airijoje 2015 metais tyrėjai atrado Viduramžių skeleto liekanas, įsipynusias į bukmedžio šaknis.

Konflikto tarp Kipro graikų ir turkų 1974-aisiais metu buvo nužudytas Ahmetas Hergune. Vyras kartu su pora žmonių buvo nuvesti į urvą ir susprogdinti. Tuomet, anot legendos, dinamitas urve įskėlė plyšį, per kurį sklido šviesa, padėjusi Ahmeto Hergune kūne įsišaknijusiai figos sėklai augti.

Urve atrastas figmedis, ištyrus neįprastą medžio padėtį, padėjo atrasti suirusius aukų palaikus.

Tačiau didžioji šio mito dalis pasirodė esanti klaidinga.

Dingusių šeimų komitetas, grąžinantis 1963–1964 ir 1974 metais vykusių konfliktų Kipre metu dingusių žmonių palaikus jų šeimoms, 2006 metais išsiaiškino, kad Ahmetas Hergune su kitais žmonėmis buvo palaidoti urve, esančiame kažkur prie jūros.

Anot „Cyprus Mail“ figmedis augo tame pačiame urve, tačiau ne iš kurio nors mirusiojo kūno.

Veikiausiai norėdami lengviau susitaikyti su mylimo žmogaus praradimu, kai kurie Ahmedo Hergune šeimos nariai įtikėjo, kad figmedis išaugo iš jo kūno.