Ar karinių laivų įgulos turi teisę žvejoti? Kokie dalykai yra leidžiami, kokie griežtai draudžiami
Ka­ri­niai lai­vai ke­liau­ja po vi­są pa­sau­lį. Net kai jiems nė­ra pri­skir­ta jo­kia mi­si­ja, jie daž­niau­siai plau­kia iš vie­no uos­to į ki­tą. Tai – daug ke­lio­nių ir daug mais­to, ku­rio rei­kia įgu­loms. Bet gal­būt jo pa­si­pil­do­ma pa­ke­liui tie­siai iš jū­ros? Ar ka­ri­niai lai­vai žve­jo­ja mais­tui?

Žinoma, maistas yra labai svarbus. Jis turi būti kokybiškas, praturtintas vitaminais ir suteikiantis energijos. Kariniuose laivuose tarnaujantys kariai privalo gerai jaustis tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Taigi, maistas atrenkamas ir ruošiamas labai atsakingai.

Maisto atsargas kariniai laivai pasipildo uostuose. Laive jų pakanka keliems mėnesiams – jo visada būna daugiau nei reikia konkrečiai misijai ar kelionei. Taigi, tikriausiai norėtumėte spėti, kad karinių laivų įgulos nežvejoja? Dar ir kaip žvejoja – juk tai puikus laisvalaikio užsiėmimas!

Net jei žvejyba jums nepatinka, ilgą laiką leisdami kariniame laive tikriausiai užsinorėsite pažvejoti. Jums reikės meškerės ir aukštesnio rango karininkų leidimo. Tikėtina, kad jei jūra yra rami, o laive nėra daug darbo, laisvu laiku galėsite pažvejoti. Aišku, žvejyba iš kai kurių laivų yra sudėtinga dėl aukšto korpuso, tačiau jei tik tai įmanoma, žvejoti jums tikriausiai bus leista.

O štai savo laimikio valgyti tikriausiai negalėsite. Tai neleidžiama JAV Kariniame jūrų laivyne ir daugelyje kitų šalių pajėgų. Sužvejotos žuvies valgymas yra uždraustas dėl medicininių priežasčių, siekiant sumažinti apsinuodijimo tikimybę. Taigi, kai JAV kariai ką nors sužvejoja, jiems telieka išsisaugoti nuotrauką ir laimikį paleisti atgal į jūrą.

Tiesa, reikėtų pažymėti, kad šios nuostatos galioja taikos metu, nekrizinėse situacijose. Jei dėl kokių nors priežasčių laivas negalėtų vykti pasipildyti atsargų, į jį negalėtų atskristi sraigtasparniai ar jo nebūtų galima pasiekti kitais būdais, žuvis tikriausiai būtų valgoma, o kariai būtų raginami žvejoti.