Ar jums patinka tonikas? Gali būti, kad atsakymas į šį klausimą gali šį tą atskleisti apie jūsų smegenis ir protą
To­ni­kas – tai ga­zuo­tas gai­vu­sis gė­ri­mas, daž­nai nau­do­ja­mas įvai­riems kok­tei­liams. Dži­nas su to­ni­ku yra la­bai po­pu­lia­rus gė­ri­mas, ta­čiau ne­ma­žai žmo­nių tie­siog mėgs­ta ger­ti gry­ną to­ni­ką. Tuo tar­pu ki­ti jo ne­ga­li pa­kęs­ti – jis jiems per kar­tus. Kvins­lan­do Uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai pir­mą kar­tą po­trau­kį to­ni­kui su­sie­jo su sme­ge­nų dy­džiu.

Skonio suvokimas yra pakankamai subjektyvus dalykas. Žmonės maistą mėgsta dėl skirtingų priežasčių ir potraukis vieniems ar kitiems produktams dažnai yra išugdytas. Tačiau tonikas yra pakankamai įdomus gėrimas, nes jame esantis chininas yra kartus. Tonikas, beje, kadaise buvo išrastas kaip vaistai nuo maliarijos ar bent jau profilaktikos priemonė. Šiais laikais chinino tonike yra mažiau, tačiau šis gėrimas vis tiek pasižymi kartumu – skoniu, kuris žmonėms įprastai yra nemalonus.

Įdomus faktas - chininas švyti ultravioletinėje šviesoje ©commons.wikimedia.org

Kartumas gamtoje dažnai perspėja apie žalingą maistą ar neprisirpusius vaisius. Žmonėms kartumas tiesiog nepatinka – tokia mūsų fiziologija. Tai kaip gali būti, kad kai kurie žmonės taip mėgsta toniką, kad jo iš karto užsisako prisėdę pietums restorane? Australijos mokslininkai turi paaiškinimą.

Mokslininkai į tyrimą pakvietė daugiau nei 1600 savanorių JAV ir Australijoje. Jiems tereikėjo išgerti kelis gurkšnius specialiai pagaminto gėrimo, o tada įvertinti jo skonio intensyvumą. Tai yra, dalyvių niekas neklausė, ar jiems patinka gėrimo skonis – jiems tereikėjo pasakyti, ar skonis yra stiprus. Po to jie dar turėjo atsakyti į keletą klausimų, o galiausiai kompiuterinės tomografijos pagalba buvo išmatuotos jų smegenys. Paaiškėjo, kad tie žmonės, kurie turi didesnes už atmintį, kvapų suvokimą ir regą atsakingas smegenų skiltis, kartumą jaučia silpniau.

Taigi, galima daryti išvadą, kad didesnes smegenis turintys žmonės dažniau mėgsta toniką, nes nejaučia stipraus kartumo.

Mokslininkai taip pat išsiaiškino, kad šie žmonės silpną kartumą laiko maloniu. Savo bandomuose tirpaluose mokslininkai panaudojo būtent chininą. Taigi, galima daryti išvadą, kad didesnes smegenis turintys žmonės dažniau mėgsta toniką, nes nejaučia stipraus kartumo.

Danielis Hwangas, vienas iš tyrimo autorių, teigė: „Iki šiol buvo neaišku, ar smegenų dydis darė įtaką kam nors daugiau nei tik IQ, bet dabar galime įrodyti, kad jis susijęs ir su maisto bei gėrimų skonio suvokimu. Galbūt jums patinka tonikas, o galbūt – ne, bet žmonės su didesnėmis smegenimis įprastai nemano, kad jis yra nemaloniai kartus“.

Kokia nauda iš šio tyrimo? Mokslininkai teigia, kad suprasdami kaip veikia skonio suvokimas jie gali išmokti jį keisti. Taip ateityje neinvaziniu būdu bus galima gydyti valgymo sutrikimus.