Andriaus Tapino skelbimas neįtiko „Valstiečių laikraščiui“
Pra­ėju­sią sa­vai­tę so­cia­li­nius tink­lus ir ži­niask­lai­dą su­dre­bi­no LNK ži­nių lai­dos me­tu pa­si­ro­džiu­si apk­lau­sa ku­rio­je tei­rau­ta­si, ar mer­gai­tę tu­rė­tų glo­bo­ti bro­lis, ar įsi­vai­kin­ti šei­ma iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos. Į tai grei­tai su­rea­ga­vo daug ži­no­mų žmo­nių, o žur­na­lis­tas bei vi­suo­me­ni­nin­kas And­rius Ta­pi­nas sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­skel­bė al­ter­na­ty­vią apk­lau­są.

Andrius Tapinas internatų klausė, kam, jų nuomone, turėtų atitekti Seimo narys Mindaugas Puidokas – naujai šeimai Norvegijoje, ar Sirijaus sektos Valdovui. Net 86 procentai apklausos dalyvių pasirinko pastarąjį variantą.

Žurnalistas taip pat užsiminė, kad jeigu apklausoje dalyvaus daugiau, nei 10 000 žmonių, apklausos rezultatai bus paskelbti nacionaliniame dienraštyje. Šiandien savo „Facebook“ paskyroje Andrius Tapinas pasidžiaugė, kad kadangi pasižadėjo, savo žodį ištesės.

„Praėjusią savaitę prisikalbėjau ir neapdairiai pasakiau, kad jeigu apklausoje dėl Seimo nario Mindaugo Puidoko ateities balsuos daugiau negu 10 000 žmonių, ji turės būti paskelbta nacionaliniame dienraštyje.

Kadangi per dieną balsavo 11 000 (arba 5 kartus daugiau negu LNK, kurie sprendė, kam turi atitekti mergaitė) tenka vykdyti pažadus nacionaliniame dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Jie buvo šiek tiek nustebę, kad skelbimas šiek tiek kitoks nei įprasti, bet viskas tvarkoj, priėmė, išspausdino – pažadas įvykdytas.“

Andriaus Tapino "Facebook" paskyros ekrano nuotrauka.

Vis dėlto po kelių valandų Andrius Tapinas pasidalino informacija, esą jis sulaukė žinios, kad jo skelbimas „Valstiečių laikraštyje“ spausdinamas nebus, o pinigai, sumokėti už skelbimą bus grąžinti. Taip pat, anot Andriaus Tapino, laikraštis buvo paruoštas prekybai, tačiau viską teko iš naujo maketuoti bei iš naujo atspausdinti 30 000 laikraščio egzempliorių.

„Deja, gyvenime yra džiugios naujienos, o yra ir nedžiugios.

Tik spėjau pasidžiaugti įvykdytu pažadu dėl apklausos duomenų spausdinimo nacionaliniame dienraštyje, kai prieš pusvalandį gavome laišką iš „Valstiečių laikraščio“, kad mūsų skelbimas trečiadienio laikraštyje nebus spausdinamas, o pinigai bus grąžinti.

Bet – rytojaus laikraštis jau buvo sumaketuotas, atspausdintas ir paruoštas išvežioti. Dabar mano žiniomis, iki 30 000 galintis siekti tiražas yra sustabdytas, išimamas, bus maketuojama ir spausdinama iš naujo.

Ir dar reikės grąžinti 10,95 euro.

Ne pati geriausia diena.

„Tik tie, kurie drįsta patirti didelę nesėkmę, gali sulaukti didelės sėkmės“ – J.F. Kennedy.

P.S. OK, dabar sekundę stabtelim – jie rimtai, RIMTAI išima visą tiražą dėl šito mažo skelbimėlio.“

Su „Valstiečių laikraščiu“ LŽ susisiekti nepavyko. Iš pradžių numeris buvo užimtas, vėliau į LŽ skambutį laikraščio generalinis direktorius nekėlė ragelio.