Amerikietis pratina vyrus prie sijonų
Kai Mi­ne­so­tos vals­ti­jo­je (JAV) gy­ve­nan­tis Joe pir­mą kar­tą ap­si­vil­ko si­jo­ną, nu­ste­bo, koks šis dra­bu­žis yra pa­to­gus. Jis pra­dė­jo su­kti gal­vą, ko­dėl ne­ku­ria­mi vy­riš­ki si­jo­nai. Ga­liau­siai ame­ri­kie­tis nu­spren­dė pats im­tis šio rei­ka­lo.

Prieš keletą metų Joe Quarionas užsisegė sijoną tik lėkščiasvydžio rungtynėms, mat komandos retkarčiais sugalvodavo kokį nors aprangos kodą. Tąkart visiems žaidėjams reikėjo ateiti vilkint sijonais ar suknelėmis. Tai turėjo būti tik kvailas pokštas, bet vyrukas suprato, kad jam visai patinka būti su sijonu.

Amerikietis pradėjo domėtis sijonų istorija ir sužinojo, kad šį rūbą daugmaž iki pirmo amžiaus nešiojo abiejų lyčių atstovai. Viskas esą pasikeitė, kai atsirado kelnės, su jomis kariams buvo daug patogiau jojant. Vyrai prie sijonų nebegrįžo. Šis rūbas per daugelį amžių įsitvirtino kaip moters atributas.

Joe panoro sugriauti stereotipus, tad ėmė kurti vyriškus sijonus. Jis išmoko siūti, ir taip atsirado „Skirtcraft“ – šiurkštaus audinio A silueto sijonai su giliomis kišenėmis ir kilputėmis diržui. Bendraminčiai džiaugiasi galėdami nusipirkti sijoną, išvengdami pašaipios reakcijos. Šis drabužis kainuoja 75 dolerius (apie 65 eurai).

Joe pripažįsta, kad žmonės labai nustemba gatvėje išvydę jį su sijonu. Tačiau vyras kol kas nesulaukė įžeidžių komentarų. Amerikietis tiki, kad ateityje šį rūbą pamėgs ir daugiau stipriosios lyties atstovų. „Manau, judame link to, kad žmonės nebebūtų suvaržyti“, – sakė sijonų dizaineris.