Alytus knygų mėgėjus įtrauks tarsi juodoji skylė
Skai­ty­mo po­mė­gis – tar­si juo­do­ji sky­lė. Jei­gu jau įtrau­kė – ne­be­pa­leis. Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia vi­sus li­te­ra­tū­ros „nub­lokš­tuo­sius“ ru­dens pa­bai­go­je su­si­rink­ti drau­gėn. Mat kaip tik tuo me­tu prog­no­zuo­ja­mas ne­ei­li­nis ir lau­kia­mas kul­tū­ri­nis įvy­kis – tarp­tau­ti­niai trum­po­sios pro­zos skai­ty­mai „Im­bie­ro va­ka­rai-2018“.

Trumposios prozos skaitymai su aštriu imbiero prieskoniu šiemet vyks jau aštuntąjį kartą ir tradiciškai bus skirti Jurgio Kunčino atminimui. Per dvi dienas (lapkričio 29–30 d.) Alytuje apsilankys ir specialiai festivaliui sukurtus kūrinius skaitys šie šiuolaikinės lietuvių ir užsienio literatūros autoriai: Ołeksandr Bojczenko (Ukraina), Indra Brūvere (Latvija), Regimantas Dima, Andrius Jakučiūnas, Virginija Kulvinskaitė, Herkus Kunčius, Irna Labokė, Daina Opolskaitė, Igor Pomerantsev (Ukraina/Čekija), Kostas Poškus, Rolandas Rastauskas, Alvydas Šlepikas, rašoma pranešime spaudai.

Festivalio metu bus galima susitikti ne tik su gerai žinomais, pamėgtais autoriais, bet ir atrasti naujus. Trumposios prozos konkurso staigmena – trys svečiai iš užsienio. Iš Čekijos atvyksta nuo 1995 m. Prahoje gyvenantis buvęs disidentas, ukrainietis poetas, kritikas, dramaturgas, eseistas Igor Pomerantsev. Iš Ukrainos – literatūros kritikas, publicistas, eseistas, vertėjas Ołeksandr Bojczenko, iš kaimyninės Latvijos – rašytoja ir vertėja, folkloristė Indra Brūvere.

Festivalio įvykius kuruos: poetas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Antanas A. Jonynas, rašytoja, žurnalistė Gintarė Adomaitytė, dramaturgas, žurnalistas, poetas Mindaugas Nastaravičius.

Festivalio dalyvių ir svečių laukia tradicinis susitikimas su ankstesnių festivalių pagrindinių premijų laimėtojais. Šįkart tai – „Imbiero vakarų-2016“ Jurgio Kunčino premijos laureatas, istorikas, rašytojas Tomas Vaiseta.

Gardūs (o gal aitrūs?) šiuolaikinės lietuvių prozos „kąsneliai“, literatūrinės įdomybės, „gyvas“ bendravimas su Lietuvos ir užsienio autoriais – tai dar toli gražu ne visi pasimėgavimai, kurie lapkričio 29–30 dienomis užklups festivalio renginių lankytojus.

„Imbiero vakarų“ programoje – teatrališka akcija „Atminties tiltų atstatymas“, originalus perkusijos ir poezijos dialogas (A. Gotesman ir R. Rastauskas), neformalūs naktinėjimai, labai rimti ir visai nerimti literatūriniai proveržiai bei spontaniškos iniciatyvos. Ir vėl čežensime specialaus laikraštėlio „Imbiero tiesa“ puslapius. Atidarysime kaligrafijos meno grando Alberto Gursko kaligrafijos ir meninio šrifto parodą. Festivalį tradiciškai užbaigs trumposios prozos kūrinių konkurso laureatų pagerbimas. Išskirtinis apdovanojimas – Alytaus miesto vardu teikiama Jurgio Kunčino premija. Kraštietį rašytoją Jurgį Kunčiną festivalio metu minėsime ne kartą – į jo asmenybę ir kūrybą vėl pažvelgsime kitu kampu ir iš kito taško. Pagerbsime ir kitą kraštietį – supažindinsime su jau gerokai primiršta poeto Antano Jonyno proza (skiriama 95-osioms gimimo metinėms).

Šiuolaikinės trumposios prozos gurmanai tikrai turės kur ausis ir akis „paganyti“ – aštuntoji literatūros ir meno fiesta „Imbiero vakarai-2018“ sparčiai artėja.

Lapkričio 29–30 d. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Seirijų g. 2).