Alberto Einsteino pamąstymai apie Dievą
Niu­jor­ko auk­cio­ne „Chris­tie's“ bus par­duo­da­mas 1,5 mln. JAV do­le­rių (1,3 mln. eu­rų) ver­ti­na­mas Al­ber­to Eins­tei­no ran­ka par­ašy­tas laiš­kas, ku­ria­me moks­li­nin­kas iš­dės­tė sa­vo min­tis apie Die­vą, re­li­gi­ją ir gy­ve­ni­mo pra­smės pa­ieš­kas.

Legendinis fizikas vokiškai parašė laišką vokiečių filosofui Ericui Gutkindui Naujojo Džersio Prinstono mieste 1955-aisiais, likus metams iki savo mirties. „Žodis „Dievas“ man nereiškia nieko, išskyrus žmogaus silpnumo apraišką ir padarinį, o Biblija – pagarbos vertų, bet vis tiek gana primityvių legendų rinkinį, – rašo mokslininkas, geriausiai žinomas dėl savo paskelbtos reliatyvumo teorijos, o paskui įžymus fizikas, kurio vardas tapo genialumo sinonimu, priduria: – Jokia interpretacija, kad ir kokia subtili būtų, negali pakeisti mano nuomonės apie tai.“

Pusantro puslapio apimties laiškas keliaus į aukcioną gruodžio 4-ąją ir, tikimasi, bus parduotas už 1 mln. – 1,5 mln. dolerių. Laiškas jau anksčiau buvo parduotas per 2008-aisiais surengtas varžytines ir tąsyk buvo nupirktas vieno privataus kolekcininko už 404 tūkst. dolerių (350 tūkst. eurų).

„Tai – vienas aiškiausių pareiškimų diskusijoje apie religiją ir mokslą“, – teigė „Christie's“ vyriausiasis knygų ir rankraščių specialistas Peteris Klarnetas.

Alberto Einsteino laiškų dažnai pasirodo aukcionuose, bet nedažnai jie esti reikšmingi. / AFP/Scanpix nuotraukos

A. Einsteinas, sekuliarių pažiūrų žydo aškenazio sūnus, buvo priverstas bėgti iš Vokietijos, kai į valdžią atėjo Adolfas Hitleris. Mokslininkas negailėjo kritikos ir judaizmui. „Neiškraipytą žydų religiją, kaip ir visas kitas, laikau primityvių prietarų įsikūnijimu, – rašo jis E. Gutkindui ir priduria: – Na, o žydų tauta, kuriai mielai priklausau ir prie kurios mentaliteto esu tvirtai pririštas, mano nuomone, vis tiek vienaip ar kitaip neišsiskiria savo kilnumu iš kitų žmonių. Mano patirtis rodo, kad jie iš tikrųjų nėra geresni už kitas žmonių grupes, net jei ir yra apsaugoti nuo blogiausių ekscesų, nes neturi valdžios. Kitais atžvilgiais jokio jų „išskirtinumo“ neįžvelgiu.“

Pernai spalį Jeruzalėje surengtame aukcione už 1,56 mln. dolerių (1,35 mln. eurų) buvo parduotas raštelis, kuriame garsusis fizikas trumpai apibūdina savo teoriją, kaip gyventi laimingai.

Pasak P. Klarneto, „nors aukcionuose A. Einsteino laiškų ir rankraščių pasirodo gana dažnai, labai reikšmingų ir svarbių – tikrai ne“. „Plačiąja prasme jis panašus į 1939-ųjų Einsteino laišką (JAV prezidentui Franklinui Rooseveltui), kuriame jis perspėja apie vokiečių mėginimus pagaminti (atominę) bombą. Mes jį 2002-aisiais pardavėme už 2 mln. dolerių (1,74 mln. eurų)“, – teigia ekspertas.

Anot „Christie's“, A. Einsteino laiškas apie Dievą jau buvo eksponuotas Šanchajuje. Nuo lapkričio 30-osios iki gruodžio 3 dienos jis bus rodomas publikai Niujorke.