Agnės Bilotaitės gandrai nepamiršta
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bi­lo­tai­tė po ke­lių mė­ne­sių an­trą kar­tą taps ma­ma. Šia džiu­gia nau­jie­na po­li­ti­kė pa­si­da­li­jo so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book.

„Pavasaris – nuostabus metų laikas. Į Lietuvą sugrįžta gandrai. Ties mūsų namais šiemet jie stabtelėjo ilgėliau. Taip, tiems, kurie jau manęs teiravosi, galiu patvirtinti, kad mūsų šeima gyvena laukimu. Ir tai yra didžiausia palaima, begalinis džiaugsmas ir gražiausia, kas mums galėjo nutikti“, – parašė A. Bilotaitė. 37-erių parlamentarė ir jos širdies draugas verslininkas Gintas Petrus 2017-ųjų liepą susilaukė sūnaus Jono.

A. Bilotaitė – ne vienintelė nepriklausomos Lietuvos istorijoje Seimo narė, kuri kadencijos metu susilauks atžalos. Pirmoji buvo Nepriklausomybės Akto signatarė, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė Nijolė Oželytė, paskui būdama parlamentare kūdikio sulaukė konservatorė Vilija Aleknaitė-Abramikienė, su „Tautos prisikėlimo“ partija į parlamentą patekusi aktorė Asta Baukutė. Praėjusią Seimo kadenciją mama tapo „darbietė“ Vitalija Vonžutaitė. Šią kadenciją ketvirto sūnaus susilaukė neseniai Seimo opozicijos lydere tapusi Viktorija Čmilytė-Nielsen.