5 patarimai, kaip tobulai užfiksuoti atostogų akimirkas
Įsi­bė­gė­jan­tis šil­ta­sis pe­rio­das kar­tu pra­na­šau­ja ar­tė­jan­čių at­os­to­gų me­tą, kai nie­kur ne­si­no­ri sku­bė­ti ir be­lie­ka vi­są lai­ką skir­ti sau. Ta­da esa­me at­si­pa­lai­da­vę, iš vei­do ne­dings­ta šyp­se­na, o vi­sas tei­gia­mas emo­ci­jas no­ri­me pa­si­lik­ti ne tik at­min­ty­je, bet ir įam­žin­ti. Šian­dien jau esa­me įpra­tę sa­vo at­os­to­gų aki­mir­kas už­fik­suo­ti iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, ta­čiau ti­krai ne vi­si ži­no, kaip tai pa­da­ry­ti tin­ka­mai.

1. Netingėkite anksti atsikelti arba eikite vėlai miegoti

Kaip teigia „Huawei“ Baltijos šalių vartotojų verslo grupės vadovas Yanfei, geriausias kokybiškų fotografijų kompanionas yra tinkamas apšvietimas. Kai saulė pasiekia zenitą ir spigina iš visų jėgų, išgauti kokybiškų kadrų gali būti sudėtinga. Ypač – jei fotografuojama prieš saulę, kuri tiesiog „sudegina“ vaizdą ir užgožia įamžinti norimas detales.

Todėl tinkamiausias metas fotografuoti, pasak eksperto, yra anksti rytą ar besileidžiant saulei. Tada yra pakankamai šviesos, tačiau ši nedominuoja fone.

2. Žinokite, kada (ne)naudoti blykstę

Žinoma, kartais gali nutikti ir taip, kai įamžinti konkrečią akimirką norėsis esant prastam apšvietimui. Vis dėlto jei nėra kito apšvietimo pasirinkimo, savo telefono blykstės taip pat nederėtų naudoti kaip sprendimo būdo. Net „Auto“ režimu palikta blykstė gali sugadinti kadrą, kurį įamžinti galbūt turėsite tik vienintelę progą.

3. Darykite daugiau kadrų

Dažna klaida, pasak Yanfei, yra žmonių nenoras padaryti daugiau konkretaus vaizdo kadrų. Vieni jų nepadaro per skubėjimą, kitiems tiesiog trūksta atminties telefone, tretiems atrodo, kad jų padaryta nuotrauka yra kokybiška, nors vėliau paaiškėja, kad ji susiliejusi ar kreiva.

4. Pasirinkite tinkamą kompoziciją

Fotografuojant konkretų vaizdą reikėtų pasirūpinti, kad jis visas tilptų į kadrą. Todėl mygtuko paspaudimo metu svarbu ir tai, kaip laikomas išmanusis telefonas. Įamžinant kadrą derėtų vadovautis ir klasikine trečdalių taisykle, kuri leis sukurti darnias kompozicijas. Šios taisyklės esmė – norimo fotografuoti vaizdo padalijimas į tris trečdalius ( iš viso devynis kvadratus) tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. „Remiantis trečdalių taisykle, jų susikirtimo taškai laikomi geriausiomis vietomis svarbiausiems jūsų kompozicijos elementams įamžinti. Tad derėtų koncentruotis į tai ir pabandyti išgauti įdomesnį vaizdą“, – akcentuoja ekspertas.

5. Nustatymų parinkimas

Kaip tęsia Yanfei, fotografuojant skirtingomis sąlygomis bei įvairiose vietose sunku atrasti vidurį, kuris garantuotų pačias kokybiškiausias nuotraukas. Šiuo atveju beveik visuose telefonuose esantis „Auto“ režimas gali neišgelbėti, o profesionalams skirta „Pro“ funkcija mažiau įgudusiems gali būti per sudėtinga.

Ir pabaigoje – paskutinis paprastas Yanfei patarimas: „Jeigu norite kokybiškų nuotraukų, visų pirma pasirūpinkite, kad jūsų telefono kameros lęšiai visuomet būtų švariai nuvalyti.“