100 tūkst. monetų projektas tetruko 1 dieną
Me­no ins­ta­lia­ci­ja, per ku­rią 1000 sva­rų (1129 eu­rų) ver­tės vie­no cen­to mo­ne­tos bu­vo pa­lik­tos ne­be­nau­do­ja­ma­me fon­ta­ne, din­go per vie­ną die­ną.

Praeitos savaitės šeštadienį 9 valandą ryto britų menininkė Anna Brownsted viename Kembridžo miesto, Didžiojoje Britanijoje, į apleistą fontaną subėrė 100 tūkst. 1 cento vertės monetų. Pagal pradinį planą, ten monetos turėjo būti 48 valandas. Tačiau jau 8 valandą ryto sekmadienį apie 99 proc. monetų buvo dingusios, nepaisant aiškiai matomų ženklų, įspėjančių praeivius, kad fontanas yra 24 valandas per parą stebimas vaizdo kameromis.

Po nakties liko tik 1,66 svaro vertės monetų, bet instaliacijos autorė tai pavadino ne vagyste, o „provokuojančiu rezultatu“.

Pagal planą monetos fontane turėjo išbūti 48 valandas. / Daniel Pitt nuotrauka/twitter

„1 cento moneta“ buvo kvietimas reaguoti, provokacija“, – teigė menininkė A. Brownsted. Pasak jos, į fontaną sumesti pinigai buvo kaip kvietimas žmonėms reaguoti ir elgtis tai, kaip jie mano esant teisinga. Tačiau A. Brownstead prisipažino netikėjusi, kad monetos taip greitai bus išgraibstytos. Savo projektu ji norėjo pažiūrėti, ar žmonės pasiims pinigus sau, ar juos panaudos galvodami norą, ir planavo visa, kas liks, atiduoti labdarai.

Šį meninį socialinį eksperimentą parėmė Anglijos meno taryba.

Visų monetų svoris siekė 356 kilogramus, o varis, iš kurio jos pagamintos, yra reliatyviai vertingas, tad praeiviams, ko gero, buvo sunku atsispirti jo blizgesiui.