10 įdomių faktų apie trąšas
Spa­lio 13 d. yra mi­ni­ma Eu­ro­pos trą­šų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos „Fer­ti­li­zers Eu­ro­pe“ pa­skelb­ta Pa­sau­li­nė trą­šų die­na. Pa­tei­kia­me 10 įdo­mių bei ma­žai gir­dė­tų fak­tų apie trą­šas ir jų įta­ką mū­sų vi­sų gy­ve­ni­mui.

1. Fritzas Haberis ir Carlas Boschas 1908 m. atrado kaip iš oro sintetinti amoniaką. Chemijos srityje už tai jiems įteikta Nobelio premija.

2. Trys elementai – azotas, fosforas ir kalis – yra pagrindiniai gyvenimo elementai. Kuomet jie panaudojami tinkamai, augalai pasisavina šias maistines medžiagas iš dirvožemio ir tampa stipresni, sveikesni bei užtikrina geresnį derlių.

3. Be azoto augalai negali užauginti lapų. Beveik 80 proc. mūsų atmosferoje sudaro azotas, tačiau augalai negali jo tiesiogiai pasisavinti dėl itin stipraus elementų trikampio ryšio.

4. Fosforas yra itin stiprus elementas augalams, kuris užtikrina jų sveiką augimą. Reikiamo jo kiekio dirvožemyje nėra, todėl jis „iškasamas“ iš vietovių, turinčių daug fosfatinių uolienų.

5. Kalis įtakoja augalo derliaus kokybę, maistinę vertę ir atsparumą ligoms. Jis labai vertingas augalo sveikatai ir jo dirvožemyje trūksta.

6. Kuomet augalai pasisavina dirvožemyje esančias maistines medžiagas ir užauga, trūkstamus maistinius elementus toje pačioje žemėje augantiems augalams reikia kompensuoti. Trąšose taip pat gausu antrinių medžiagų – cinko, magnio, kalcio, sieros ir geležies – veikiančių kaip multivitaminas dirvožemiui, leidžiantis augalams klestėti ateinančiais dešimtmečiais.

7. Plačiai paplitusios žemės ūkio technologijos ir trąšos milijardus žmonių išgelbėjo nuo bado ir skurdo.

8. Europos trąšų pramonė padeda 11 mln. Europos Sąjungos ūkininkų ir „išmaitina“ 500 mln. ES vartotojų.

9. 1960 metais 1 hektaras žemės „išmaitino“ 2 žmones. 2025 metais 1 hektaras žemės turės „išmaitinti“ 5 žmones.

10. Trąšos sudaro 50 proc. pasaulio maisto produkcijos.

Holivudo žvaigždė Angelina Jolie:

„Tinkamas ūkininkavimo būdas ir trąšų naudojimas gali pagaminti pakankamai maisto, kad kaimo gyventojai gyventų žemėje, kurioje ištisoms kartoms nepavyko gauti pakankamo derliaus.“

Milijardierius Billas Gatesas:

„Trašos yra labai įdomios. Mes negalėtume išmaitinti pasaulio. Keli milijardai žmonių numirtų, jei nepasitelktume trąšų.“

Aktorius George'as Clooney:

„Galima pakeisti bendruomenę pasitelkus paprasčiausias inovacijas, tokias kaip galimybė gauti aukštos kokybės trąšų.“