„Tiffany“ skelbs informaciją apie deimantų kilmę
Ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių maž­me­ni­nin­kė „Tif­fa­ny“ nu­spren­dė įgy­ven­din­ti skaid­ru­mo ini­cia­ty­vą, ku­ria bus sie­kia­ma nu­ra­min­ti klien­tus, ne­no­rin­čius pirk­ti va­di­na­mų­jų konf­lik­ti­nių dei­man­tų. Nuo šiol bend­ro­vė pra­neš apie par­duo­da­mų bran­gak­me­nių kil­mę.

„Tiffany“ nedelsdama pradės teikti informaciją apie 0,18 karato ir didesnių deimantų kilmę, o nuo 2020 metų dalysis ir žiniomis apie jų apdirbimo istoriją. Pavyzdžiui, kur tie brangakmeniai buvo pjaustomi ir šlifuojami.

„Deimantai, susiformavę prieš 3 mlrd. metų ir gamtos stebuklo iškelti į žemės paviršių, yra kai kurių svarbiausių mūsų gyvenimo akimirkų simboliai, – pareiškė „Tiffany“ generalinis direktorius Alessandro Bogliolo. – Viskas, kas susiję su „Tiffany“ deimantais, turi būti skaidru.“

Kai deimantų kilmė bus nežinoma, tarkime, brangiųjų akmenų, gautų prieš įsigaliojant šiai politikai, atveju, kompanija užtikrins, kad jie būtų tiekiami laikantis pažangiausių sektoriaus standartų.

„Tiffany“ sprendimas sulaukė pagyrų iš tarptautinės nevyriausybinės žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“. Pasak jos atstovo Jo Beckerio, be karo, deimantai taip pat gali būti gauti išnaudojant vaikus arba kenkiant aplinkai.