„SpaceX“ paskelbs pirmojo kelionės aplink Mėnulį turisto pavardę
Pri­va­ti JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vė „Spa­ceX“ ne­tru­kus pa­skelbs pa­var­dę žmo­gaus, ku­ris bus pir­ma­sis pri­va­tus jos or­ga­ni­zuo­ja­mo skry­džio ap­link Mė­nu­lį da­ly­vis.

Kosminio turisto pavardė turėtų būti paskelbta pirmadienį vakare per vieną renginį bendrovės būstinėje Hotorne, Kalifornijoje.

Interneto magnatui Elonui Muskui priklausanti įmonė praėjusią savaitę pranešė, kad turistinis skrydis bus rengiamas naudojant galingą raketą nešėją „Big Falcon Rocket“ (BFR), kuri dar yra gaminama.

„SpaceX“ taip pat pažadėjo atskleisti priežastį, kodėl šis kol kas neįvardintas žmogus ryžosi leistis į šią kelionę.

Kada numatytas skrydis aplink Mėnulį, nenurodoma.

Vidutiins atstumas nuo Žemės iki Mėnulio yra maždaug 382 500 kilometrų.

Žmonės Mėnulyje nebuvo išsilaipinę nuo 1972 metais surengtos paskutiniosios „Apollo“ misijos.