„Pranašai“ nenuleidžia rankų: pasaulio pabaigą žada ir šiais metais
Mis­ti­nių są­moks­lo teo­ri­jų mė­gė­jai, iš­si­gan­dę se­no­vės ma­jų ka­len­do­riaus, pa­sau­lio pa­bai­gos lau­kė 2012 me­tais. Taip ir ne­su­lau­kė. Ta­čiau ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na: ieš­ko­ma vis nau­jų „ženk­lų“ as­tro­lo­gi­jo­je ir Šven­ta­ja­me Raš­te, tu­rin­čių įro­dy­ti, kad tai įvyks jei ne šie­met, tai la­bai ar­ti­mo­je at­ei­ty­je.

Kaip rašo „The Daily Star“, kai kurie pamokslininkai šių metų išvakarėse prabilo apie neva Biblijoje išskaitytas pranašystes, kad pasaulio pabaiga prasidės šiemet.

Įvairios religijos apibūdina skirtingas pasaulio pabaigos aplinkybes, tačiau krikščionims ji asocijuojasi su antruoju Kristaus atėjimu. Prieš paskutinįjį teismą ir visų teisuolių paėmimą į rojų turi vykti 7 metus pranašingų ženklų lydimas laikotarpis. Pirmoji jo pusė turėtų praeiti visuotinėje taikoje, o paskutinieji pusketvirtų metų būtų lydimi baisių karų ir epidemijų.

Pasak kai kurių Biblijos tyrinėtojų, negandų laikotarpis, o su juo ir pasaulio pabaiga prasidės šiemet ir viskas galiausiai baigsis 2022 metais.

Ši teorija grindžiama ištraukomis iš Danieliaus (vieno iš 4 svarbiausių hebrajų pranašų) knygos. Joje rašoma, kad Dievas per archangelą Gabrielių Danieliui pasiuntė žinią, kad nuo žinios apie grįžimą ir Jeruzalę ir jos statybos iki Mesijos atėjimo bus du ciklai: 49 metų ir 434 metų (šiuolaikiniu skaičiavimu).

Pranašystės tyrinėtojai teigia, kad 434 metų ciklas baigėsi pirmuoju Mesijo atėjimu, kai jis mirė ir prisikėlė. Jie taip pat tvirtina, kad būta tik dviejų šaukimų grįžti ir statyti Jeruzalę – 445 metais prieš Kristų ir 1969 metais po Kristaus. Taigi, remiantis jų skaičiavimais, antrasis Kristaus atėjimas turi įvykti 2022 metais, o šių metų pavasarį turėtų prasidėti baisioji pusketvirtų metų truksianti pasaulio pabaigos preliudija.

Anot leidinio express.co.uk, vienas garsiausių biblinių pranašysčių aiškintojų Davidas Montaigne pamėgino gelbėti ir neįvykusią majų kalednoriaus apokalipsę. Anot jo, tiesiog apsiskaičiuota, nes 2012 metais tik prasidėjo 7 metų priešapokaliptinis laikotarpis. Taigi, pasaulio pabaiga turėtų įvykti šių metų gruodžio 21 dieną – Žemės ašigaliai susikeis vietomis ir įvyks „dangiškoji santuoka“. Anot Davido Montaigne, šią dieną nurodo daugybė „užuominų egiptiečių ir majų astrologijoje, bet daugiausiai – Biblijoje“.

Anksčiau Davidas Montaigne sekėjus tikino, kad Antikristas pasirodė 2016 metų birželio 6 dieną ir buvo ne kas kitas, o JAV prezidentas Barackas Obama.

Su Biblijos pranašysčių mėgėjais aktyviai varžosi jau žanro klasika tapusios Nibiru planetos žinovai. Anot vieno garsiausių jų pranašautojų Davido Meado, pasaulio pabaiga numatoma šių metų balandžio 23 dieną. Prie mūsų planetos tuo metu esą priartėsianti Nibiru sukels apokaliptinius žemės drebėjimus ir ugnikalnių išsiveržimus. Skeptikai pastebi, kad Nibiru planetos judėjimo žinovai maždaug tą patį prognozavo ir pernai, ir anksčiau, tačiau nieko taip ir neįvyko.