#MeToo aktyvistė pati išprievartavo nepilnametį?
Ita­lų ak­to­rė Asia Ar­gen­to ne­se­niai su­da­rė su­si­ta­ri­mą dėl skun­do, ku­rį prieš ją pa­da­vė vie­nas jau­nas ak­to­rius ir mu­zi­kan­tas, tvir­ti­nan­tis, kad ki­no žvaigž­dė jį iš­prie­var­ta­vo, kai jam bu­vo 17 me­tų, pir­ma­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „The New York Ti­mes“.

A. Argento yra viena ryškiausių prieš lytinį priekabiavimą nukreipto judėjimo #MeToo aktyvisčių.

Kaip rašo „The New York Times“, 42 metų aktorė sudarė susitarimą gavusi oficialų pranešimą apie Jimmy Bennetto ketinimą kelti jai bylą. Dienraščio žiniomis, pagal susitarimą 22 metų aktoriui ir muzikantui buvo sumokėta 380 tūkst. JAV dolerių (332 tūkst. eurų).

Susitarimas buvo sudarytas netrukus po to, kai pernai spalį A. Argento pareiškė, kad Holivudo magnatas Harvey Weinsteinas ją išprievartavo.

J. Bennettas tvirtina, kad 2013 metais Kalifornijos viešbutyje turėjo lytinių santykių su A. Argento. Kalifornijoje 18 metų laikomi amžiumi, kai asmuo jau gali duoti laisvą ir informatyvų sutikimą lytiniams santykiams su kitu asmeniu.

Pasak „The New York Times“, dienraštis gavo teismo dokumentus, kurių autentiškumą patvirtino trys su byla susipažinę asmenys.

A. Argento atstovai šio pranešimo kol kas nekomentavo. J. Bennettas taip pat atsisakė kalbėtis su „The New York Times“.