„Lufthansa“ keleivį padavė į teismą už vienos keliautojų gudrybės naudojimą
Vie­nas vy­ras už­si­sa­kė bi­lie­tus iš Os­lo į Siet­lą ir at­gal. Marš­ru­tas drie­kė­si per Frank­fur­tą, kaip daž­nai bū­na pa­si­rin­kus „Luft­han­sa“ skry­džius. Vy­ras nu­ke­lia­vo į JAV, ta­čiau grįž­da­mas Frank­fur­te ki­ta­me lėk­tu­ve ne­pa­si­ro­dė. „Luft­han­sa“ da­bar pa­da­vė vy­rą į teis­mą. Ko­dėl? Kuo nu­si­kal­to už vi­sus bi­lie­tus su­mo­kė­jęs vy­ras?

Vadinamoji „paslėpto miesto“ taktika yra gerai žinoma patyrusiems keliautojams. Lėktuvų bilietų kainos dažnai atrodo nelogiškos – ilgesni skrydžiai su persėdimais kartais kainuoja mažiau nei tiesioginiai. Taip yra dėl oro uostų mokesčių bei vidinės oro linijų tvarkos. Pavyzdžiui, jei Frankfurtas nėra jūsų kelionės tikslas, „Lufthansa“ bilietą jums parduos pigiau jau vien dėl to, kad rinksitės ir kitą kompanijos skrydį. Kartais nuolaidos yra išties didelės, kuo įsitikino ir dabar su „Lufthansa“ teismuose vargstantis vyras.

Osle jis tiesiog nebeturėjo reikalų – iš Sietlo jis tiesiog norėjo sugrįžti namo į Berlyną. Tačiau pirkti vieną bilietą Oslas-Frankfurtas-Sietlas ir vieną Sietlas-Frankfurtas-Berlynas pasirodė gerokai brangiau nei tiesiog įsigyti Oslas-Frankfurtas-Sietlas bilietą abejomis kryptimis ir vieną Frankfurtas-Berlynas. Taip – tas nereikalingas skrydis į Oslą ne tik nekainavo pinigų, bet buvo ir ekonomiškai naudingesnis sprendimas, nei jo atsisakymas. Tačiau patyręs keliautojas jau žinojo, ką daryti – pasinaudojo „paslėpto miesto“ taktika. Nusileidęs Frankfurte jis tiesiog paliko oro uostą ir išvyko savais keliais.

Atrodo, kad vyras niekuo niekam nenusikalto. Nors į Oslą jis nebeskrido, juk už bilietą buvo sumokėjęs, tai skriaudos nėra, tiesa? Ne visai taip. „Lufthansa“ jo vietą galėjo parduoti brangiau kam nors, kas tiesiog keliavo iš Frankfurto į Oslą. Šiam keleiviui Frankfurtas-Oslas atkarpa buvo tik kelionės dalis, o kažkam būtų buvusi visa kelionė, leidusi „Lufthansa“ uždirbti daugiau. Todėl oro linijos nusprendė nedrausmingą keleivį pamokyti – padavė jį į teismą, reikalaudamos daugiau nei dviejų tūkstančių eurų kompensacijos.

Savaime aišku, „Lufthansa“ nori ne poros tūkstančių – kur kas svarbiau nuo tokių veiksmų atbaidyti kitus keleivius. Juk tas skrydis iš Franfurto į Berlyną taip pat buvo vykdomas „Lufthansa“, todėl realistiškai bendrovė nieko neprarado. Greičiau jau priešingai – turi labai lojalų klientą. Pasinaudoti „paslėpto miesto“ taktika rekomenduoja daug patyrusių keliautojų, tačiau panašu, kad oro linijoms tai labai nepatinka. Berlyno teismas iš pradžių atmetė „Lufthansa“ ieškinį, tačiau oro linijos sprendimą apskundė. Panašu, kad norima sukurti precedentą ir parodyti keleiviams pavyzdį.