#KitaipPoPasaulį sugrįžus į Lietuvą
Ru­gi­lė ir Jus­ti­nas po mo­kyk­los iš­sku­bė­jo ne į stu­di­jas, o ap­link pa­sau­lį. Vis­ką, ką jie pa­ma­tė, pa­ty­rė, kiek­vie­ną sa­vai­tę da­li­jo­si su lzi­nios.lt skai­ty­to­jais sa­vo rub­ri­ko­je #Ki­taip­Po­Pa­sau­lį. 

Po metų jie grįžo ir dabar, praėjus šiek tiek laiko, sutiko gyvai pasikalbėti apie savo keliones:

.....