„Instagram“ stiprina kovą su patyčiomis
So­cia­li­nis tink­las „Ins­tag­ram“ an­tra­die­nį pri­dė­jo dau­giau įran­kių, skir­tų ko­vo­ti su in­ter­ne­ti­nė­mis pa­ty­čio­mis: nuo šiol „Fa­ce­book“ pri­klau­san­čio­je plat­for­mo­je ieš­kant įžei­džia­mo tu­ri­nio nuo­trau­kos ir ko­men­ta­rai po jo­mis bus ske­nuo­ja­mi pa­si­tel­kiant dirb­ti­nį in­te­lek­tą.

Šis žingsnis žengtas, kai „Facebook“ taip pat sustiprino savo priemones, skirtas kovoti su patyčiomis, vienai apklausai atskleidus, kad internete patyčias patiriantis jaunimas mano, jog socialiniai tinklai daro nepakankamai spręsdami šią problemą.

„Instagram“ vadovas Adamas Mosseri sakė, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą bus ieškoma patyčių ženklų, o tada toks turinys automatiškai bus pažymimas, kad jį patikrintų socialinio tinklo darbuotojai.

„Šis pakeitimas padės mums nustatyti ir pašalinti kur kas daugiau patyčių (turinio), – tinklaraščio pranešime sakė A. Mosseri. – Tai yra svarbus žingsnis, nes daug žmonių, kurie patiria ar pastebi patyčias, apie tai nepraneša.“

Ši technologija visame socialiniame tinkle turėtų paplisti per kelias savaites.

Be to, A. Mosseri teigimu, platformoje jau veikiantis filtras, leidžiantis vartotojams pažymėti ir paslėpti įžeidžiamus komentarus „Instagram“ paskyrose, bus taikomas ir per tiesiogines transliacijas.

JAV strateginių studijų centro „Pew“ apklausų duomenimis, dauguma amerikiečių paauglių teigia tapę interneto patyčių ar priekabiavimo, daugiausia – pravardžiavimo, aukomis.

59 proc. respondentų yra pranešę apie internetines patyčias, o 63 proc. apklaustųjų sakė manantys, kad tai yra svarbi problema, su kuria susiduria paaugliai.

Be to, apklausa atskleidė, kad dauguma patyčias patiriančių jaunuolių mano, jog mokytojų, socialinių tinklų ir politikų pastangos spręsti internetinių patyčių problemą yra nepakankamos.