„European Film Challenge“ laimėtojai kalba apie tai, kodėl verta dalyvauti iššūkyje
Nau­ja­sis „Eu­ro­pean Film Chal­len­ge“ eta­pas pra­si­dės jau ne­tru­kus, va­sa­rio 1 d. ir šį kar­tą da­ly­vau­jant kon­kur­se bus ga­li­ma lai­mė­ti ke­lio­nę į tarp­tau­ti­nį Ka­nų ki­no fes­ti­va­lį, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. Kon­kur­so lai­mė­to­jai tei­gia, kad lai­mė­ti nė­ra su­dė­tin­ga – svar­biau­sia yra da­ly­vau­ti ir ne­pra­ras­ti vil­ties. Di­džiau­sia mo­ty­va­ci­ja jiems yra ga­li­my­bė lai­mė­ti ke­lio­nę į A ly­gio tarp­tau­ti­nį fil­mų fes­ti­va­lį. O įspū­džiai, ku­riuos nu­ga­lė­to­jai par­si­ve­žė iš fes­ti­va­lių yra ne­įkai­no­ja­mi.

Ankstesnių etapų laimėtojai, kaip ir visi kiti, žiūrėjo filmus ir kėlė peržiūrų nuotraukas į „European Film Challenge“ platformą (www.europeanfilmchallenge.eu). Gabrielė Norkūnaitė, kelionės į Venecijos kino festivalį laimėtoja, sako, kad pasiduoti neverta, net jei nepavyko laimėti iš pirmo karto.

Dalyvauti „European Film Challenge“ iššūkyje verta – renkant taškus iki balandžio 15 d. galima laimėti kelionę į tarptautinį Kanų kino festivalį.

„Nežinau, kodėl, tačiau „European film challenge“ vis dar „neįgavęs pagreičio“. Konkurentų ne tiek ir daug. Gal daug kam pritrūksta kantrybės? Bet juk verta – vien už taisyklių įsiskaitymą, paraginimą draugus registruotis bei žiupsnį sėkmės, suteikiama puiki galimybė apsilankyti pačiuose geriausiuose kino festivaliuose. Siūlau išbandyti, įsijausti bei – o čia svarbu – nepasiduoti, jeigu nepavyks iš pirmo karto. Juk man pačiai pavyko tik prieš tai du sykius likus antra“, – G. Norkūnaitė.

Edita Sabaliauskaitė, laimėjusi kelionę į Berlinalę, teigia, kad kelionė į kino festivalį yra labai puikus prizas ir motyvacija. Ji sako, kad filmų žiūrėjimas yra jos kasdienybė, tad papildomų pastangų įdėti nereikėjo: „Europos kiną žiūriu ištisus metus, todėl dalyvaudama konkurse nedarau kažko man neįprasto, tiesiog tai suteikia šiek tiek azarto įprastai veiklai – norisi skaičiuoti taškus, ieškoti naujų peržiūros platformų ir pan.“

Lukas Tarasevičius, kuris laimėjo kelionę į Kanus, teigia, kad net kelios priežastys jį paskatino dalyvauti „European Film Challenge“ konkurse: „Visų pirma, aišku, šiuo konkursu populiarinamas kokybiškas autorinis kinas, kas kiekvienam nekomercinio kino mylėtojui yra laimėjimas. Antra, suteikiama proga pakeliauti po vietas, kurios kitu atveju būtų neprieinamos, nes skirtos tik kino profesionalams. Galiausiai, atsiveria galimybės susipažinti su kitais kino mylėtojais iš kaimyninių šalių“.

Konkurso metu reikia pažiūrėti 10 filmų – svarbiausia tai daryti legaliose platformose ir tai turi būti europietiškas filmas. Taip pat šis žaidimas skatina pasitelkti strategiją, siekiant surinkti daugiau taškų.

L. Tarasevičius teigia, kad norint laimėti, svarbiausia įsiskaityti į žaidimo taisykles. Jis sekė už ką skiriami papildomi taškai ir nuosekliai pildė kuo daugiau žaidimo sąlygų. Tokiu būdu L. Tarasevičius pasiekė savo tikslą ir laimėjo bilietą į tarptautinį Kanų kino festivalį.

E. Sabaliauskaitė pasakoja, kad: „Kartais pasižiūrėdavau filmą, kurį šiaip gal ir praleisčiau, bet reikia konkursui (nes duoda papildomų taškų) ir paaiškėja, kad tas filmas man labai patinka. Taip pat man patinka galimybė skleisti pačią konkurso idėją, dalintis legaliais žiūrėjimo būdais. Nuoširdžiai noriu, kad konkursas pritrauktų kuo daugiau dalyvių, net jei tai didina konkurenciją.“.

Dalyvauti europietiško kino iššūkyje nėra sudėtinga. „European Films Challenge“ „Facebook“ paskyroje yra skelbiama už ką yra skiriami papildomi taškai – tad tereikia sekti naujienas ir pildant konkurso sąlygas rinkti kuo daugiau taškų. Tad dalyvauti „European Film Challenge“ iššūkyje verta – renkant taškus iki balandžio 15 d. galima laimėti kelionę į tarptautinį Kanų kino festivalį.