„Der Spiegel“ atleido vieną garsiausių savo žurnalistų
Be­ne pres­ti­žiš­kiau­sias Vo­kie­ti­jos lei­di­nys „Der Spie­gel“ tre­čia­die­nį in­for­ma­vo, kad at­lei­do vie­ną gar­siau­sių sa­vo žur­na­lis­tų Claa­są Re­lo­tiu­są už fab­ri­ka­vi­mą „pla­čiu mas­tu“ straips­niuo­se, ku­riuo­se jis įpin­da­vo iš­gal­vo­tų ci­ta­tų ir pre­so­na­žų.

33 metų reporteris ir redaktorius C. Relotiusas melagingą informaciją įtraukė rašydamas mažiausiai 14 iš 60 straipsnių, paskelbtų savaitraščio spausdintinėje ir internetinėje versijose. Taip rašo „Der Spiegel“ ir perspėja, kad kiti leidiniai taip pat galėjo būti paveikti.

C. Relotiusas prisipažino sukčiavęs. Jis dirbo „Der Spiegel“ septynerius metus ir yra laimėjęs daug apdovanojimų už tiriamosios žurnalistikos pasiekimus. Be kita ko, 2014-aisiais buvo paskelbtas CNN Metų žurnalistu.

Anksčiau šį mėnesį C. Relotiusas pelnė Vokiečių metų žurnalisto titulą už straipsnį apie vieną sirų berniuką.

Jo sukčiavimas išaiškėjo, kai vienas kolega, bendradarbiavęs su C. Relotiusu renkant medžiagą straipsniui prie JAV ir Meksikos sienos, prabilo apie įtarimus dėl kai kurių detalių.

Galiausiai žurnalistas surado lapkritį paskelbtame straipsnyje C. Relotiuso daug cituotus šaltinius. Abu jie sakė C. Relotiuso nepažįstantys.

Kaip parodė tolesnis tyrimas, žurnalistas taip pat melavo matęs ženklą, ant kurio buvo ranka užrašyta: „Meksikiečiai neįleidžiami“.

Kiti melagingi straipsniai buvo apie Gvantanamo įlankos sulaikymo centre kalintą jemenietį ir apie amerikietiškojo futbolo žvaigždę Coliną Kaepernicką.

Ilgame straipsnyje „Der Spiegel“ rašo esąs „sukrėstas“ šio atradimo ir atsiprašė savo skaitytojų, taip pat visų, kas galėjo būti paveikti „melagingų citatų, išgalvotų asmeninių detalių ir iš piršto laužtų scenų pramanytose vietose“.

Hamburge leidžiamas savaitraštis, garsėjantis savo nuodugniais tiriamosios žurnalistikos straipsniais, rašo, kad šis epizodas yra „žemiausias taškas per „Der Spiegel“ 70 metų istoriją“.

Leidinio redakcija sudarė vidaus komisiją visai „Der Spiegel“ paskelbtai C. Relotiuso medžiagai išanalizuoti.

Šis žurnalistas taip pat rašė daugeliui kitų gerai žinomų leidinių, įskaitant Vokietijos laikraščius „Die Tageszeitung“, „Die Welt“ ir „Frankfurter Allgemeine“.